ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM

wszystkie kategorie

na podstawie

ROZPORZĄDZENIAMINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Rozpoczęcie kursu, cena kursu, uprawnienia, wymagane dokumenty, testy, egzaminy

 

ZASADY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM
W celu zapisania się na egzamin państwowy należy złożyć w WORD:
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
  • wniosek , jeżeli chcesz aby w egzaminie brał udział dodatkowy egzaminator (wzór)
  • wniosek, jeżeli chcesz aby w egzaminie brał udział twój instruktor (wzór)
  • numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę PKK (zaktualizowany przez OSK)
  • dokument tożsamości do wglądu
WORD wyznacza termin egzaminu umożliwiający przeprowadzenie egzaminu państwowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu, na druku.
  1. Na egzaminie w celu potwierdzenia tożsamości możesz posługiwać się:
  • dowodem osobistym
  • kartą pobytu
  • paszportem
  • prawo jazdy, jeżeli było wymagane do kursu.
Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa wyżej, rozumie się w szczególności:

              1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
              2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
              3) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania na placu manewrowym.

 

Egzaminator nie przeprowadzić egzaminu państwowego, jeżeli:

           1) nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin;
           2) osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin:

                a) odmówiła poddania się badaniu (alkohol, narkotyki)

                b) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie łapówki

                c) nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów       

                d) nie okazała prawa jazdy – jeżeli powinna posiadać

Do egzaminu państwowego możesz przystąpić jeden miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĘCE NA EGZAMINIE TEORETYCZNYM
Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

             1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
                       a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
                       b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
                       c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

             2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:


                       a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
                       b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
                       c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera:

            1) jedną prawidłową odpowiedź;
            2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
                      a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
                      b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
                      c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu                                         drogowego.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

             1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE”

               jednej   odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 1; na przeczytanie treści

              pytania  osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
             2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi –                dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi      osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.


Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w            przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.


Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

 

W MORD KRAKÓW w sali egzaminacyjnej są komputery dotykowe w konfiguracji "all in one" takie jak w naszej sali szkoleniowej. Osoba egzaminowana może bezpośrednio dotykać ekranu w celu wskazania prawidłowej odpowiedzi. W sali egzaminacyjnej mieści się 20 0sób. Egzamin przeprowadzany jest jednocześnie dla wielu kategorii prawa jazdy. Wszystkie WORDY w Małopolsce korzystają z wersji pytań egzaminacyjnych opracowanych przez konsorcjum PWPW-Hewlet Packard (pytania zastrzeżone prawem autorskim). W trakcie egzaminu egzaminator nie ma wglądu do pytań testowych, zatem nie proś o wskazanie miejsc popełnionych błedów ! Jeżeli potrzebujesz aby w egzaminie uczestniczył tłumacz przysięgły to skontaktuj się z egzaminatorem nadzorującym. Egzamin teoretyczny możesz zdawawać do woli, bez ograniczeń- poza finansową. Egzaminy państwowe są przeprowadzane łącznie lub rozdzielnie, czyli możesz umówić sobie osobno teorię i jazdę albo razem. Twój wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego obciąża ośrodek szkolenia , w którym się uczyłeś !

 

ZASADY OBOWIĄZUJĘCE NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM

Egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa.

W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

Egzamin państwowy praktyczny zawsze składa się z dóch części: na placu oraz w ruchu drogowym. Egzaminator sprawdza tożsamość osób oraz ich stan psycho-fizyczny: Nie próbuj zdawać po tzw. secie! Zawsze zaczynasz plac, dopiero po jego pozytywnym wyniku możesz pojechać na miasto. Pojazdy jakie wykorzystują WORDY znajdziesz tutaj. Egzamin praktyczny możesz zdawać wiele razy, więc nie ma się czego bać. Przecież od jego wyniku nie będzie zależeć twoje życie !!! Panowie egzaminatorzy to tylko urzędnicy, którzy stosują przepisy. Nie są upierdliwi czy niegrzeczni- mogą jedynie mieć słabszy dzień.

Nie daj się na egzaminie praktycznym - wiedz czego może żądać od ciebie egzaminator.  Nie bój się,że podczas egzaminu będzie pytał o np. silnik Vankla czy wymiary tablicy rejestracyjnej- bo po prostu nie może !!!

 


 

 

 

 

 

 

Obejrzyj krótką prezentację programu egzaminacyjnego produkcji PWPW, któy spotkasz na egzaminie teoretycznym. W biurze naszego ośrodka możesz nabyć płytę DVD z bazą pytań obowiązujących w MORD Kraków:

 

aktualności (wszystkie)
Majówka 2019r.
Uprzejmie informujemy, że podczas weekendu majowego w dniach  01.05-05.05.2019r. biuro Ośrodka Szkolenia Kierowców będzie nieczynne. ...
2019-04-29 (pokaż)
Biuro nieczynne
Informujemy, że w dniu 12 listopada, tj. poniedziałek biuro będzie nieczynne.  Zapraszamy od 13 listopada ...
2018-11-09 (pokaż)
Biuro nieczynne w weekend majowy
Uprzejmie informujemy, że podczas weekendu majowego w dniach 01-06 maja biuro Ośrodka Szkolenia Kierowców będzie ...
2018-04-27 (pokaż)
Nówka DAF szkoleniowy-pierwszy w Małopolsce
Zapraszamy - Najnowsza technologia w twoim zasięgu    Pierwszy w Małopolsce DAF EURO 6 do ...
2018-02-28 (pokaż)
Rewolucja w uzyskiwaniu prawa jazdy w 2018r.
Nowe zasady uzyskiwania prawa jazdy kat. B już od czerwca 2018r !!! Poniżej cytat z ...
2018-01-31 (pokaż)
Zakończenie sezonu motocyklowego w 2017r.
    W ZWIĄZKU Z POGORSZENIEM WARUNKÓW POGODOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ PRZERWANIA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA PRAWO ...
2017-09-19 (pokaż)
Nowy Rok Szkolny 2017 w Szkole Jazdy
 Zapraszamy na dni otwarte w najbliższy poniedziałek 9:00-18:00   Specjalna oferta dla uczniów szkół zawodowych ...
2017-09-13 (pokaż)
copyright rolminex 1989-2013rolminex ośrodek szkolenia kierowców 2010 (panel)realizacja płatności przez naszą stronę jest dokonywana za pośrednictwem serwisudotpay