FOTORADARY ATRAPY – ŻEGNAJCIE?

Ostatnim trendem wprowadzonym na drogach przez gminy i powiaty, było rozstawianie fotoradarów „gdzie się da”. Jednak Posłowie z sejmowej Komisji Infrastruktury przyjęli projekt nowelizacji ustawy o ruchu drogowym zakładający, że właściciele wszystkich fotoradarów na ustawienie ich przy drodze będą musieli mieć zgodę generalnego inspektora transportu drogowego.

Właściciele wszystkich fotoradarów, z wyjątkiem ręcznych suszarek, na ustawienie takiego sprzętu przy drodze będą musieli mieć zgodę generalnego inspektora transportu drogowego.

Fotoradary nie służą po to, aby napychać samorządowe kasy lecz służyć bezpieczeństu na drogach. Decyzję o umiejscowieniu sprzętu podejmowały zazwyczaj podległe lokalnym władzom straże miejskie. W rezultacie pieniądze z mandatów trafiały do gminnych kas.

Posłowie zamierzają z tym skończyć i oddać pieczę nad wszystkimi fotoradarami (zarówno tymi należącymi do straży, jak i do policji) generalnemu inspektorowi transportu drogowego. Nowa ustawa może zostać przyjęta jeszcze w sierpniu.

źródło kierowca.pl 2010-07-12