HOT PROMO : KWALIFIKACJA Z KURSEM ADR GRATIS !!!!!

PROJEKT SPONSOROWANY: (KP lub KW) + ADR 

Witamy w Strefie HOT PROMO.

Projekt sponsorowany skierowany do kandydatów na kierowców zawodowych ciężarówek przewożących towary niebezpieczne w oparciu o umowę ADR.

Zgodnie z założeniem preambuły (na podst. GUS) widać  duże zainteresowanie firm transportowych zatrudnieniem kierowców posiadających dodatkowo uprawnienia przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas oprócz klasy I i VII.

Co ważne, taka praca wiąże się z większym wynagrodzeniem oraz w miarę unormowanym trybem godzinowym. Najczęściej towary niebezpieczne przewozi się w kabinach dziennych oraz na krótkich dystansach. Powodje to wzrost konkurencyjności polskich pracowników na europejskim rynku pracy.

Centrum Szkolenia Kierowców Rolminex zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa osobistego w kursie ADR – GRATIS !!!


Warunki rozpoczęcia kursu:

  • projekt realizowany dla osób zatrudnionych oraz pozostających bez pracy w wieku 18-45 lat.
  • warunkiem skorzystania z z kursu na zasadach pomocy de minimis jest uczestnictwo w kursie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w CSK Rolminex.
  • kursy są organizowane do 24 października br. włącznie.
  • osoby zgłaszające się skorzystają z kursu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas oprócz klasy promieniotwórczej i wybuchowej- kurs podstawowy – gratis.
  • minimalna ilość osób korzystających w jednej sesji: 5 osób
  • maksymalna ilość osób korzystających z jednej sesji kursu: 20 osób.
  • koszty ponoszone przez beneficjentów to 130 PLN za egzamin państwowy organizowany przez UM oraz wydanie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy ADR.
KIEROWCO PAMIĘTAJ!

PRZEWÓZ TAKICH TOWARÓW JAK: PODUSZKI POWIETRZNE, GAZY, ODPADY MEDYCZNE, FARBY, ALKOHOL, ASFALT, PALIWA, PERFUMY, DEZODORANTY I INNE- WYMAGA ODPOWIEDNIEGO PRZYSTOSOWANIA POJAZDU, A PRZEDE WSZYSTKIM UKOŃCZENIA KURSU.

KARA ZA PRZEWÓZ MATERIAŁÓWV NIEBEZPIECZNYCH BEZ ZAŚWIADCZENIA WYNOSI:

2000 PLN DLA KIEROWCY  !!!!

10000PLN DLA PRZEDSIĘBIORCY !!!!W celu uniknięcia wysokich kar, zapisz się na kurs już teraz !!!!!!!