KURS NA PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR KRAKÓW

Kurs uprawnienie ADR na międzynarodowy przewóz towarów niebezpiecznych uprawnia do przewozu rzeczy na terenie państw europejskich, które podpisały Konwencję z 1957r. Uprawnienia ADR z niej wynikające dotyczą osób, które ukończyły 18 lat i posiadają co najmniej prawo jazdy kat. B. Cena kursu ADR w Rolminex można obniżyć do minimum dzięki dotacjom i dofinansowaniu z programów unijnych.

KONWENCJA SPORZĄDZONA ZOSTAŁA W GENEWIE W DNIU 30.09.1957R. W POLSCE RATYFIKOWANO JĄ W 1975 ROKU. UMOWA ADR JEST NOWELIZOWANA RAZ NA DWA LATA W ROKU NIEPARZYSTYM.

Umowa europejska ADR
ikona tablica z napisem rolminex kurs ADR cena
Kursy ADR w Rolminex Kraków

Co to klasy ADR ? Umowa Adr podzieliła towary na kilkanaście klas (13) w zależności od ich oddziaływania na otoczenie. Różnią się one oznakowaniem, uprawnieniami oraz zasadami bezpiecznego przewożenia i magazynowania. Zerknij na to zdjęcie, a zrozumiesz o co chodzi.


KIEROWCO PAMIĘTAJ ! 


->->PRZEWÓZ DOWOLNYM POJAZDEM TAKICH TOWARÓW JAK:PODUSZKI POWIETRZNE, GAZY, ODPADY MEDYCZNE, FARBY, ALKOHOL, ASFALT, PALIWA, PERFUMY, DEZODORANTY I INNE-WYMAGA UPRAWNIEŃ DLA KIEROWCY !!!

->->OBECNIE PO UE JEŻDZI OKOŁO 2 MLN. POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE. WZROST ZLECEŃ ADR DLA PRZWOŹNIKÓW TO OKOŁO 12% ROCZNIE. FIRMY TRANSPORTOWE ODCZUWAJĄ TOTALNY BRAK KIEROWCÓW Z UPRAWNIENIAMI ADR DLATEGO STAWKI SĄ WIĘKSZE NIŻ PRZY ZWYKŁYCH PRZEOWZACH.

->->KURS ADR CENA ZALEŻY OD ILOŚCI KURSÓW I ODBYTYCH EGZAMINÓW W KAŻDYM BLOKU SZKOLENIOWYM. CENA WYDANIA UPRAWNIEŃ JEST STAŁA I WYNOSI 50 PLN.

->->KARA ZA BRAK UPRAWNIEŃ ADR TO 2000 PLN DLA KIEROWCY ORAZ UNIEMOŻLIWIENIE DALSZEJ JAZDY. WAŻNE RÓWNIEZ JEST ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE POJAZDU DO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRE W ZALEŻNOŚCI OD KLASY TOWARU JEST INNE.

->->MUSISZ PAMIĘTAĆ, ŻE IM BARDZIEJ SPECJALISTYCZNY PRZEWÓZ TYM WIĘKSZE ZAROBKI !

->->NAJBARDZIEJ POSZUKIWANI SĄ KIEROWCY KLAS 1-6 ORAZ 8-9, RÓWNIEŻ DO PRZEWOZÓW CYSTERNĄ.

->->PRZEWOZY ADR SĄ NAJBARDZIEJ SFORMALIZOWANYM RODZAJEM TRANSPORU DROGOWEGO.


Kurs ADR Kraków terminy:

– podst. klasy wszystkie oprócz 1 i 7:

 • 10.12.2021r o godz. 16:00
 • 11.12.2021r o godz. 8:00
 • 12.12.2021r o godz. 9:00

specjalistyczny – cysterny : 

 • 14.12.2021r o godz. 16;00
 • 15.12.2021r o godz. 09;00

specjalistyczny – wybuchowe klasy 1

 • 16.12.2021r godz. 9:00

specjalistyczny – materiały promieniotwórcze klasy 7

 • 17.12.20201 godz. 9:00


Kurs ADR cena:

 • podstawowy 500 PLN
 • dodatkowy 400 PLN
 • egzamin gratis
 • legitymacja 50 PLN
obraz legitymacja- zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR
Zaświadczenie ADR

Wymagania i dokumenty potrzebne przy zapisaniu się na kurs:

 • ukończone 21 lat
 • prawo jazdy co najmniej kat. B

Szkolenie kierowców i innych osób w ROLMINEX w zakresie ADR obejmuje:

 • podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas / oprócz klasy l i 7 oraz przewozu w cysternach/,
 • specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy l
 • specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie:

 • znał podstawowe akty prawne międzynarodowe i krajowe regulujące problematykę przewozu towarów niebezpiecznych,
 • znał wymogi stawiane kierowcy przewożącemu towary niebezpieczne,
 • znał klasy towarów niebezpiecznych,
 • znał główne rodzaje zagrożeń oraz sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom,
 • znał obowiązki przewoźnika/kierowcy, nadawcy oraz odbiorcy w zakresie ADR,
 • znał wyposażenie pojazdu,
 • znał znaki i naklejki ostrzegawcze oraz ich rozmieszczenie na pojeździe,
 • znał dokumenty wymagane w transporcie towarów niebezpiecznych,
 • znał podstawowe środki ostrożności stosowane, w czasie załadunku i rozładunku,
 • potrafił załadować i układać sztuki przesyłki z uwzględnieniem zakazu ładowania razem,
 • znał sposoby ochrony towaru przed działaniem osób trzecich,
 • znał czynności kierowcy w czasie przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadał wiadomości na temat transportu kombinowanego,
 • znał działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • potrafił zabezpieczyć miejsce wypadku, udzielić pierwszej pomocy, ugasić pożar,
 • znał zakres i kompetencje organów nadzorczokontrolnych w transporcie towarów niebezpiecznych,
 • znał zakres odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej za naruszenie przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych,
 • posiadł wiadomości na temat ochrony środowiska.

przycisk link do krajowych przepisów przewozu i magazynowania towarów niebezpiecznych