Kurs na operatora wózków  jezdniowych z mechanicznym  napędem  podnoszenia

oraz bezpiecznej wymiany butli gazowej


Kurs operatora żurawia przeładunkowego HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy

z egzaminem państwowym Urządu Dozoru Technicznego
na wózku widłowym oraz HDS – 

Kurs podstawowy na operatora wózka jezdniowego
– wykład specjalistyczny                                                                                                      600 zł
– pierwsza pomoc
– szkolenie praktyczne – 6 godz. lekcyjnych
– materiały szkoleniowe (on-line)
– omówienie zadań i pytań egzaminacyjnych

– ćwiczenia z obliczeń diagramów udźwigu  


Kurs kompleksowy
kurs podstawowy wraz z egzaminem państwowym
 UDT                                            700 zł
– wykłady specjalistyczne
– pierwsza pomoc
– szkolenie praktyczne – 6 godz. lekcyjnych
– materiały szkoleniowe (on-line)
– omówienie zadań i pytań egzaminacyjnych,
– ćwiczenia z obliczeń diagramów udźwigu,  
– załatwienie formalności egzaminacyjnych,
– ustalenie egzaminu państwowego,
– oplata za egzamin państwowy 184,43 zł
– egzamin na wózku widłowym OSK;(na którym odbywało się szkolenie)

Kurs uzupełniający wraz z egzaminem UDT                                                                  600 zł

Szkolenie dla osób, które już ukończyły kurs podstawowy
– wykład specjalistyczny – nieobowiązkowy
– szkolenie praktyczne – 2 godz.
– materiały szkoleniowe
– omówienie zadań i pytań egzaminacyjnych,
– ćwiczenia z obliczeń diagramów udźwigu,
– załatwienie formalności egzaminacyjnych,
– ustalenie egzaminu państwowego,

Cena egzaminu 193,78 Teoria on-line, zwalnia z uczestnictwa w wykładach                                                           80 zł

 


Kurs indywidualny
100 zł
 
Kurs ekspresowy                                                                                                        200 zł


Egzamin państwowy przeprowadzany na wózku widłowym LUZ                                    480,00 zł
– załatwienie formalności egzaminacyjnych,
– ustalenie egzaminu państwowego,
– opłata za egzamin państwowy (200 zł)
– egzamin na wózku widłowym Rolminex


– opłata egzaminacyjna za wynajem wózka widłowego na egzamin                              500zł

Kurs łąćzony pakit wózek widłowy + HDSCertyfikat w języku angielskim UDT – nieobowiązkowy1345 zł 276 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu w języku angielskim30 zł

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
OFERUJEMY ATRAKCYJNE UPUSTY CENOWE

30 zł
  
DOFINANSOWANIE
BADANIE LEKARSKIE