KURSANCIE, MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O UNIEWAŻNIENIE NIEZDANEGO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO!

Zdawałeś ostatnio egzamin Państwowy na prawo jazdy? Oblałeś?

Uważasz, że Twój egzamin został oblany nie do końca z Twojej winy? Błąd, który zaważył na niezdanym egzaminie nie był błędem, który powinien zadecydować o negatywnym wyniku egzaminu?

Prawo do sprawdzenia prawidłowości przebiegu  niezaliczonego egzaminu na prawo jazdy ma każdy kto nie zgodzi się z decyzją egzaminatora. Jeśli kontrolerzy z urzędu marszałkowskiego po analizie materiałów z Twojego egzaminu stwierdzą, że został on przeprowadzony nieprawidłowo, mogą go unieważnić. 2010-03-24