KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA KIEROWCÓW NA PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB


Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej musi odbyć każdy kandydat na kierowcę lub kierowca, który chce pracować w transporcie drogowym innymi pojazdami niż pojazdami, dla których robił kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Czyli ,jeżeli ukończyłeś kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla np. bloku C1, C, C1+E, C+E, a chcesz dodatkowo uprawnienia zawodowe dla bloku D1, D, D1+E oraz D+E – to ten kurs jest dla ciebie. Zasada ta działa również odwrotnie.
Sprawdź czy musisz ukończyć kurs kwalifikacja uzupełniająca 95 ? 

obrazek-kurs kwalifikacja przyspieszona uzupełniająca

Kwalifikacja przyspieszona uzupełniająca 95 umożliwia zdobycie prawa jazdy w wieku : dla kat. C mając 21 lat, a kategorii D 24 lata. Jeżeli masz już dokument prawa jazdy kat. C i/lub D, a nie posiadasz odpowiedniego wieku, możesz również ukończyć ten kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej uzupełniającej. Jednak do ukończenia (21lat-C) lub (24lata-D) będziesz ograniczony w prowadzeniu odpowiednio pojazdów:- C1 oraz C1+E- D1 oraz D1+E – tylko na liniach regularnych lub regularnych specjalnych.


znak rondoPamiętaj, że:

 • Pamiętaj, że możesz przystąpić do kursu nie mając jeszcze 18 lat oraz bez prawa jazdy !
 • Pamiętaj, że ekonomicznie lepiej kurs prawa jazdy robić razem z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.
 • Pamiętaj, że po tym kursie od razu możesz wsiąść do dużej ciężarówki lub dużego autobusu, jeśli będziesz miał odpowiedni wiek ! !
 • Pamiętaj, że kwalifikację wstępną przyspieszoną uzupełniającą dla bloku programowego robi się tylko raz w życiu.
 • Pamiętaj, że szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej ważne jest w każdym państwie Unii Europejskiej.
 • Pamiętaj, że szkolenie na kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej obejmuje wszystkie kategorie autobusowe lub ciężarowe – nie zależnie od tego czy je posiadasz czy nie. Wystarczy później tylko uzupełniać kategorie prawa jazdy.
 • Pamiętaj, że jeżeli jesteś młody (poniżej 21 lat dla C lub poniżej 24 lat dla D), a nie potrzebujesz od razu jeździć wszystkimi ciężkimi i dużymi pojazdami to wystarczy kwalifikacja wstępna przyśpieszona.
 • Pamiętaj, że po zdaniu egzaminu oraz po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim , zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji celem otrzymania nowego dokumentu prawa jazdy z wpisanym kodem „95” i dopiero po tym możesz jeździć zawodowo !!! Sprawdź dokładnie procedurę UMK w sprawie zmiany prawa jazdy- (klik)
 • Pamiętaj, że jeżeli masz prawo jazdy kategorii C wydane przed 10.09.2009r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewód drogowy przewóz rzeczy lub przwóz osób.
 • Pamiętaj, że jeżeli masz prawo jazdy kategorii D wydane przed 10.09.2008r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy blok C1,C,C1+E,C+E lub D1,D,D1+E,D+E.
 • Pamiętaj, że co 5 lat wysiadasz z autka i przez miesiąc (najlepiej w godzinach pracy i na koszt pracodawcy) odświeżasz swoje dokumenty: prawko, kartę kierowcy, ADR i inne.
 • Pamiętaj wreszcie, że kara za brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej to 800 PLN oraz uniemożliwienie dalszej jazdy.(na podstawie taryfikatora w Ustawie o transporcie)

znak rondoNowy kurs kwalifikacji uzupełniającej 95:

Rozpoczęcie kursu:22.03.2024r
Zarezerwuj miejsce : tel. 123506444
Cena kursu:1 390  PLN
Wymagane do rozpoczęcia kursu– zakończona pozytywnym testem kwalifikacyjnym kwalifikacja wstępna przyśpiehttps://rolminex.com.pl/kwalifikacja-wstepna-przyspieszona/szona
po 02.2022 profil PKZ
– umowa szkoleniowa
– orzeczenie lekarskie
– orzeczenie psychologiczne
– wpłata części lub całość
Kto może rozpocząć kurs
kwalifikacja uzupełniająca 95 w Polsce
– przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
– studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt- niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Program kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej:– część specjalistyczna
– 33 godzin zajęć teoretycznych;
– część specjalistyczna
– 2,5 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym;
Test kwalifikacyjny:Test kwalifikacyjny zdajesz tylko w ośrodku, którym sie uczyłeś przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę małopolskiego. Test składa się łącznie z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Sprawdź się już teraz, zobacz jak proste są pytania (klik)
Po 02.2022 r. egzamin będzie przeprowadzał Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie. Będzie dodatkowo płatny.

Dokument potwierdzający ukończenie kursu kwalifikacji wstępnejprzyspieszonejuzupełniającej oraz szkolenia okresowego->->->->

Uprawnienia kurs kod 95 vvvvvvvv

zdjęcie dokumentu prawa jazdy z kodem 95 kwalifikacja przyspieszona uzupełniająca
Ten dokument potwierdza posiadanie kodu 95 we wszystkich krajach Unii europejskiej. W połączeniu z kartą kierowcy do tachografu masz komplet niezbędnych kwalifikacji.
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacji przyspieszonej w Krakowie.
To świadectwo kwalifikacji zawodowej należy złożyć w Starostwie celem wydania nowego prawa jazdy. Ten dokument nie jest potwierdzeniem kodu 95 podczas kontroli na drodze Policji i ITD.

znak rondo Uzupełnienie kursu kwalifikacji uzupełniającej 95:

Obsługujemy obszary: Kocmyrzów, Proszowice, Wieliczka, Węgrzce, Michałowice, Gdów, Słomniki, Świątniki, Kazimierza Wielka ,Koszyce, Wawrzeńczyce, Kłaj, Łapanów, Dobczyce, Skawina, Nowe Brzesko, Niepołomice oraz Kraków i Nowa Huta – Razem poznajemy trasy egzaminacyjne MORD Nowa Huta.

POMYLIŁEŚ ZAKŁADKĘ ? POCZYTAJ O: B96,  B+E,  CC+EDD+E.

ALBO OD POCZĄTKU? GŁÓWNA STRONA

MOŻE INNY KURS ZAWODOWY? ZAWODOWCY

JEŻELI NIE ZNALAZŁEŚ NIC CIEKAWEGO – TO TYLKO KONTAKT Z NAMI