NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

W życie wchodzi nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym. Opublikowano je w Dzienniku Ustaw dnia 9 lipca br. Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, traci ono moc na podstawie art. 36 pkt 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Nowe rozporządzenie określa:

1)       organizację oraz sposób dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze;
2)       program i tryb prowadzenia szkolenia w zakresie dawania poleceń i sygnałów osobom, o których mowa w pkt 1;
3)       wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
4)       wysokość stawek za szkolenia oraz tryb ich pobierania i zwrotu;
5)       katalog osób upoważnionych do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1;
6)       okoliczności, szczegółowe warunki oraz sposób wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1.

Czekajmy więc na efekty.

Źródło: prawodrogowe.pl
2010-07-20