zdjęcie uprawnień kierowcy do przewozu towarów niebezpiecznych ADR
Zaświadczenie ADR

Obowiązki kierowcy z zakresu ADR i nakładane kary za ich nieprzestrzeganie

Kierowco firmy transportowej czy wiesz że:

Przewóz nawet jednej sztuki przesyłki w atestowanym opakowaniu (oznakowanym numerem UN, nalepką/nalepkami i kodem certyfikowanego opakowania) wymaga od kierowcy przeszkolenia z zakresu ADR (kursu podstawowego ADR ważnego w całej Europie lub przeszkolenia przez doradcę ADR, które nie jest honorowane za granicą) oraz posiadania dokumentu przewozowego ADR wystawionego przez nadawcę towaru niebezpiecznego – jest to I kategoria wykroczenia: nałożona kara kilku tysięcy złotych oraz zakaz jazdy: blokada pojazdu i odholowanie na parking awaryjny.

obrazek: sztuka przesyłki stosowana przy oznakowaniu towarów niebezpiecznych
zdjęcie jednostki przesyłki w ilościach wyłączonych ze stosowania ADR

Przewóz nawet jednej sztuki przesyłki z towarem niebezpiecznym pakowanym w ilościach wyłączonych wymaga od kierowcy przeszkolenia z zakresu ADR (kursu podstawowego ADR ważnego w całej Europie lub przeszkolenia przez doradcę ADR, które nie jest honorowane za granicą) oraz posiadania w dokumencie przewozowym zapisu „towary pakowane w ilościach wyłączonych: …… (ilość) sztuk przesyłki”  – jest to  – jest to I kategoria wykroczenia: nałożona kara kilku tysięcy złotych oraz zakaz jazdy: blokada pojazdu i odholowanie na parking awaryjny.

Przewóz nawet jednej sztuki przesyłki z towarem niebezpiecznym pakowanym w ilościach ograniczonych (np. chemia gospodarcza) wymaga od kierowcy przeszkolenia z zakresu ADR (kursu podstawowego ADR ważnego w całej Europie lub przeszkolenia przez doradcę ADR, które nie jest honorowane za granicą) oraz posiadania w dokumencie przewozowym zapisu „towary w ilościach ograniczonych : masa brutto …….. kg”  – jest to I kategoria wykroczenia: nałożona kara kilku tysięcy złotych oraz zakaz jazdy: blokada pojazdu i odholowanie na parking awaryjny na koszt pracodawcy.

zdjęcie:  opakowanie wielokrotne np. chemii gospodarczej
zdjęcie gaśnicy samochodowej

Przewóz nawet jednej sztuki przesyłki w certyfikowanym opakowaniu ADR wymaga wyposażenia jednostki transportowej w dodatkową gaśnicę z 2 kg proszku gaśniczego przeznaczonego do gaszenia pożarów grupy ABC.

Jest to II kategoria wykroczenia: nałożona kara w wysokości 500 PLN oraz  obowiązek uzupełnienia tego wyposażenia do zakończenia przewozu ADR.

Przy przewozie towarów niebezpiecznych w ilościach wymagających otwarcia tablic barwy pomarańczowej z przodu i z tyłu jednostki transportowej (przewóz przy stosowaniu wszystkich przepisów ADR w tym przeszkolenia kierowcy na kursie ADR – czyli pełny ADR):

a) oprócz wymagany przepisami ADR dwóch stojących znaków ostrzegawczych do wyznaczenia strefy zagrożenia przy wypadku (np. trójkąty odblaskowe, pachołki odblaskowe itp.) kierowca powinien mieć na wyposażeni trójkąty odblaskowe (jeden na każdy pojazd) wymagane prawem o ruchu drogowym do sygnalizowania postoju pojazdu na drodze: 100 m na autostradzie i drodze ekspresowej, 30-50 m na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym lub za pojazdem lub na nim na wysokości nie większej niż 1 m.

Jest to II kategoria wykroczenia: nałożona kara 200 PLN oraz obowiązek uzupełnienia tego wyposażenia do zakończenia przewozu ADR.

b) oprócz wymaganych przepisami ADR gaśnic proszkowych ABC kierowca powinien posiadać gaśnice na każdy pojazd wymagane prawem o ruch drogowym.

Jest to II kategoria wykroczenia: nałożona kara 500 PLN oraz obowiązek uzupełnienia tego wyposażenia do zakończenia przewozu ADR.

infografika: pojazd z odkrytymi tablicami barwy żółtej z przodu i z tyłu

Kolejny artykuł: Obowiązki i kary dla właściciela firmy

Artykuł: Wyposażenie ADR tira kierowcy- Fakty i mity

Ciekawostki w stosowaniu przepisów umowy ADR o przewozie towarów niebezpiecznych w interpretacji doradcy do spraw bezpieczeństwa

Opracowanie:

Artur Kazanowicz mail: akazan@op.pl