OFERTA PROMOCYJNA DLA PRZYSZŁYCH KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

UWAGA!

Ceny promocyjne zawierają komplet badań (badania lekarskie oraz psychologiczne) wykonywanych w siedzibie naszej firmy.

Ceny promocyjne obejmują wykonanie zdjęć do prawa jazdy w siedzibie firmy oraz założenie Profilu Kandydata Na Kierowcę – PKK (o łącznej wartości 50 zł)

1- Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  blok C1,C,C1+E,C+E wraz z kursem na prawo jazdy kat. C oraz kompletem badań za cenę łączną tylko 4599 zł.

2- Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  blok D1,D,D1+E,D+E wraz z kursem na prawo jazdy kat. D po C oraz kompletem badań za cenę łączną tylko 5099 zł.

3- Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  blok D1,D,D1+E,D+E wraz z kursem na prawo jazdy kat. D po B oraz kompletem badań za cenę łączną tylko 6399 zł.

4-  Kurs kwalifikacji wstępnej (280godz.) blok C1,C,C1+E,C+E wraz z kursem na prawko C oraz kompletem badań za cenę łączną tylko 5599 zł.

5- Kurs kwalifikacji wstępnej (280godz.) blok D1,D,D1+E,D+E wraz z kursem na prawko D po C oraz kompletem badań za cenę łączną tylko 6499 zł.

6- Kurs kwalifikacji wstępnej (280godz.) blok D1,D,D1+E,D+E wraz z kursem na prawko D po B oraz kompletem badań za cenę łączną tylko 7699 zł.

WARUNKI PROMOCJI:

– Liczba miejsc ograniczona

– pierwsza wpłata w dniu rozpoczęcia minimum 1 000 zł

– w przypadku promocji na kwalifikację wstępną (280 godz.) warunkiem rozpoczęcia kursu prawa jazdy C/D jest pozytywny wynik  egzaminu z kwalifikacji.

– w przypadku rezygnacji z któregokolwiek kursu z przyczyn leżących po stronie klienta opłaty się nie zwraca.

– oferta nie obejmuje distans-learningu dla kursu prawa jazdy. 2014-10-01