PIERWSZA TURA DEREGULACJI ZAWODÓW RUSZYŁA!

Deregulacja zawodu instruktora nauki jazdy w Polsce.

Resort sprawiedliwości w ramach deregulacji dostępu do 49 zawodów wprowadził zmianę wymogów wobec instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów przyznających uprawnienia do kierowania pojazdami. Ustawa została już przegłosowana przez Sejm oraz podpisana przez Prezydenta RP.

    Od dzisiaj żeby zostać egzaminatorem trzeba  mieć co najmniej 23 lata (wcześniej minimalny wiek nie był określony) i wykształcenie co najmniej średnie (a nie jak dotąd wyższe), a okres posiadania prawa jazdy kategorii B skróci się z 6 do 3 lat. Tak jak dawniej trzeba się legitymować niekaralnością za przestępstwo komunikacyjne, korupcyjne, seksualne i przeciwko dokumentom, ukończyć kurs kwalifikacyjny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, zdać egzamin przed komisją weryfikacyjną i uczestniczyć jako obserwator w siedmiu egzaminach prowadzonych przez kogoś innego oraz przeprowadzić trzy egzaminy pod nadzorem uprawnionego.

    Instruktor nauki jazdy obecnie będzie musiał wykazać się taką samą niekaralnością, ukończonym kursem i zdanym egzaminem, minimalne wykształcenie zostało obniżone ze średniego, a staż posiadania prawa jazdy skrócony do 2 lat. (na podstawie czasu posiadania uprawnień)

Pełny tekst ustawy : (klik)

2013-08-25