PLANOWANA REWOLUCJA W SZKOLENIU I EGZAMINOWANIU NA PRAWO JAZDY

Jak donosi portal szkola-jazdy.pl , obecny rząd opracował projekt zmiany ustawy o kierujących pojazdami.

Niebawem projekt wejdzie pod obrady Sejmu, co przy aktualnym układzie głosów można sądzić,że bez zbędnych ceregieli zmiany wejdą od nowego roku.

Najważniejsze z nich:

– plac manewrowy i biuro tylko dla jednego ośrodka szkoleniowego

– nadzór nad WORD przechodzi pod wojewodę

– instruktor na każdym egzaminie kursanta

– znikają ośrodki z dodarkowymi uprawnieniami (tzw. SuperOsk)

– ośrodki nauki jazdy będą mogły szkolić osoby z prawem jazdy (a nie jak teraz tylko ODTJ)

– JAZDY PRAKTYCZNE RÓWNIEŻ Z OPIEKUNEM (np. rodzicem)

– pojazdy wykorzystywane do szkolenia tylko przez jeden ośrodek

– ustalenie ustawowe minimalnej stawki godzinowej

– szkolenie praktyczne na placu manewrowym ma być ograniczone do jednej gminy !

– teoria obowiązkowa w formie wykładowej – likwidacja e-learningu

– kontrole ośrodków raz na dwa lata- teraz co jeden rok

– baza pytań egzaminacyjnych ma być tajna. Obecnie jest „informacją publiczną”

 Ciekawie…….                                                                                                źródło: szkola-jazdy.pl