PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROLMINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU NA PODSTAWIE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH I WPISANA JEST DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMENREM: 0000165626*

KAPITAŁ ZAKŁADOWY W WYSOKOŚCI 50.000,00 POKRYTY JEST W CAŁOŚCI.

* OSOBY ZAINTERESOWANE LEKTURĄ WYCIĄGU Z KRS PROSZONE SĄ O KONTAKT Z KANCELARIĄ OŚRODKA W CELU UZYSKANIA HASŁA DOSTĘPU.


 UPRAWNIENIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ROLMINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZ SIEDZIBĄ W KRAKOWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II 232 :

  • KURSY PRAWA JAZDY
  • KURSY ZAWODOWE KIEROWCÓW
  • SZKOLENIA ADR
  • BADANIA PSYCHOLOGICZNE
  • POŚWIADCZENIE SPEŁNIENIA DODATKOWYCH WYMOGÓW DLA OŚRODKÓW (SUPER OSK)

NR KONTA BANKOWEGO P.W. ROLMINEX :

BANK PKO SA NR: 44 1240 4432 1111 0000 4732 3087

DOKONAJ WPŁATY : MBANK,   PKO BP,   PKO S.A.   INTELIGO,   ALIOR,    MILLENIUM