EGZAMIN WEWNĘTRZNY W OSK


CZĘŚĆ TEORETYCZNA

TESTY NA PRAWO JAZDY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ DOSTĘPNE SĄ DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURSU TUTAJ. KOD WEJŚCIOWY ORAZ HASŁO DOSTĘPU DOSTANIESZ NA PIERWSZYCH ZAJĘCIACH. EGZAMIN WEWNĘTRZNY TEORETYCZNY ODBYWA SIĘ W KAŻDYM OŚRODKU SZKOLENIOWYM W POLSCE. NIE PRZEPROWADZA SIĘ TEGO EGZAMINU TYLKO DLA KATEGORII „PRZYCZEPOWYCH”. PODEJŚCIE DO NIEGO MA ZA ZADANIE OSWOIĆ KURSANTA Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ZASADAMI PANUJĄCYMI NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM. NAJWAŻNIEJSZYM ATUTEM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU JEST SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA TEORETYCZNEGO SŁUCHACZA Z PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO. PONIŻEJ KRÓTKI FILMIK PREZENTUJĄCY ZASADY ZDAWANIA EGZAMINU W OŚRODKU ORAZ W WORD. EGZAMIN WEWNĘTRZNY PROWADZONY JEST NA ZASADACH OPISANYCH (TUTAJ)


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Egzamin wewnętrzny praktyczny jest obowiązkowym elementem każdego kursu prawa jazdy. Zapisy Ustawy o kierujących oraz Rozporządzenia w sprawie szkolenia kandydatów na kierowców nakładają obowiązek przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego na zasadach egzaminu państwowego. Dzięki niemu będziesz mógł zobaczyć jak to będzie wyglądało w praktyce.

Egzamin wewnętrzny ma na celu przede wszystkim zweryfikowanie Twojego przygotowania do egzaminu państwowego i oswojenie ze stresem egzaminacyjnym. Czasem instruktor, który prowadził szkolenie praktyczne nie jest w stanie ocenić obiektywnie Twoich umiejętności. Wynika to przede wszystkim z relacji jaka powstaje pomiędzy nauczycielem a uczniem. Instruktor wie na co Cię stać i czasem popełniane błędy zrzuca na karb gorszego dnia, chwilowej niedyspozycji czy braku koncentracji. Na egzaminie państwowym taryfy ulgowej nie będzie! Dlaczego też egzaminy wewnętrzne prowadzone są przez innego instruktora niż ten z którym jeździłeś w czasie kursu. Egzaminy wewnętrzne prowadzone są przez instruktora z uprawnieniami egzaminatora państwowego – egzaminatora z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Druga sprawa to stres egzaminacyjny, który potrafi skutecznie zniweczyć starania o uzyskanie prawa jazdy. Stąd też spotkanie twarzą w twarz z „obcym” instruktorem, którego zadaniem jest oswojenie Cię ze specyficzną atmosferą egzaminu państwowego oraz przełamanie niepotrzebnego strachu.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na zasadach opisanych(tutaj)