PRAWIE WSZYSTKO O PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ.

Profil kandydata na kierowcę – co to jest?


Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia czyli przed zapisaniem się na kurs prawa jazdy każdej kategorii musi mieć utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę. Dokument ten, otrzymuje się we właściwym Starostwie lub Urzędzie (w stosownym organie wydającym prawa jazdy). Dopiero z takim profilem, kandydat może rozpocząć kurs w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Profil kandydata na kierowcę- dlaczego?

To jest kolejny etap centralizacji państwa polskiego. Nowe przepisy dotyczące szkolenia, egzaminowania oraz sposób zapisu na kursy prawa jazdy są wynikiem Dyrektywy Europejskiej Nr 126/WE/2006. Zatem nie jest winny Sejm, Tusk, Kaczyński, KOD czy inna organizacja. To polscy podatnicy zdecydowali o tym w pośredni sposób, głosując za wejściem do struktur unijnych. Procedura wystawienia profilu (pozwolenia urzędu) PKK pozwala na wstepną weryfikację wymaganego wieku kursanta, jego orzeczeń lekarskich i/lub psychologicznych. Najważniejszym jednak powodem tej procedury jest wprowadzenie danych kandydata na kierowcę do wersji elektronicznej dzięki czemu wszystkie jednostki organizacyjne (starosta, OSK, WORD) mogą operować danymi bez użycia papieru.

Profil kandydata na kierowcę – jak uzyskać ?


Niezbędne dokumenty, które trzeba przedłożyć w urzędzie:

 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii 
 • w przypadku posiadania prawa jazdy innej kategorii wymagana jest kopia i wgląd do oryginału
 • orzeczenie lekarskie (lekarz przyjmuje w siedzibie naszej firmy w poniedziałki od 18:00)
 • orzeczenie psychologiczne (dot. kursu ciężarowego i autobusowego – (lekarz i psycholog przyjmuje w siedzibie naszej firmy w poniedziałki od 16:30)
 • ksero dowodów osobistych obojga rodziców w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub obecność jednego z rodziców z dowodem osobistym
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

Profil kandydata na kierowcę – gdzie uzyskać ?

Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów, udajemy się do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta, stosownie do stałego miejsca zameldowania, gdzie składamy w/w. dokumenty. Urząd ma obowiązek wydać dokument PKK w ciągu dwóch dni. W praktyce większość urzędów wystawia dokument „od ręki”.

PROCEDURA WYDANIA PKK W/G WYMOGÓW URZĘDÓW:

UWAGA !!!


Załatwimy to za ciebie. Nie musisz tracić swojego czasu. Przyjdź do nas z dokumentami wskazanymi poniżej, resztę załatwimy na miejscu.

Potrzebne dokumenty jeżeli nam zlecisz przygotowanie PKK:

 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy.
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • prawo jazdy – jeżeli posiadasz
 • orzeczenie lekarskie (lekarz przyjmuje w naszej siedzibie w poniedziałki od 18.00)
 • orzeczenie psychologiczne (dot. kursu ciężarowego i autobusowego – psycholog przyjmuje w naszej siedzibie w poniedziałki od 16:30)
 • ksero dowodów osobistych obojga opiekunów prawnych (najczęściej są nimi rodzice) w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia
 • pisemne oświadczenie kursanta (w przypadku kategorii motocyklowych)

Procedura Urzędu Miasta Krakowa w sprawie sposobu wydawania dokumentu prawa jazdy. (ściągnij)

….i gotowe. W dowolny poniedziałek rozpoczynasz upragniony kurs.

Opłata : 25 PLN