KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA KIEROWCÓW NA PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB

czyli blok programowy:- C1, C, C1+E, C+E lub

– D1, D, D1+E, D+E


Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej musi odbyć kierowca, który chce pracować w transporcie drogowym innymi pojazdami niż pojazdami, dla których robił kurs kwalifikacji wstępnej. Czyli, jeżeli ukończyłeś kurs kwalifikacji wstępnej dla np. bloku C1, C, C1+E, C+E, a chcesz dodatkowo uprawnienia zawodowe dla bloku D1, D, D1+E oraz D+E – to ten kurs jest dla ciebie.
Sprawdź czy musisz ukończyć ten kurs? (sprawdź)

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej umożliwia zdobycie prawa jazdy w młodszym wieku tj. kat. C mając 18 lat, a prawo jazdy kategorii D tylko 21 lat. Nie dotyczy ten zapis żołnierzy oraz kierowców służb specjalnych.

 • Pamiętaj, że możesz przystąpić do kursu nie mając jeszcze 18 lat oraz bez prawa jazdy!
 • Pamiętaj, że ekonomicznie lepiej kurs prawa jazdy robić razem z kursem kwalifikacji wstępnej uzupełniającej (sprawdź promocje)
 • Pamiętaj, że po tym kursie od razu możesz wsiąść do dużej ciężarówki lub dużego autobusu!
 • Pamiętaj, że kwalifikację wstępną uzupełniającą dla bloku programowego robi się tylko raz w życiu.
 • Pamiętaj, że szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej ważne jest w każdym państwie Unii Europejskiej.
 • Pamiętaj, że szkolenie na kursie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje wszystkie kategorie autobusowe lub ciężarowe – nie zależnie od tego czy je posiadasz czy nie. Wystarczy później tylko uzupełniać kategorie prawa jazdy.
 • Pamiętaj, że jeżeli jesteś młody (poniżej 21 lat dla C lub poniżej 24 lat dla D), a nie potrzebujesz od razu jeździć wszystkimi ciężkimi i dużymi pojazdami to wystarczy kwalifikacja wstępna przyśpieszona.
 • Pamiętaj, że na zajęciach praktycznych masz obowiązek korzystać z pojazdów nie starszych niż 5 lat i wyposażonych w systemy: co najmniej :ABS, ASR, ESP !!! Zobacz nasze pojazdy na Youtube (klik).
 • Pamiętaj, że po zdaniu egzaminu oraz po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim , zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji celem otrzymania nowego dokumentu prawa jazdy z wpisanym kodem „95” i dopiero po tym możesz jeździć zawodowo !!! Sprawdź dokładnie procedurę UMK w sprawie zmiany prawa jazdy- (klik)
 • Pamiętaj, że jeżeli masz prawo jazdy kategorii C wydane przed 10.09.2009r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewód drogowy blok C1, C, C1+E, C+E lub D1, D, D1+E, D+E.
 • Pamiętaj, że jeżeli masz prawo jazdy kategorii D wydane przed 10.09.2008r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewód drogowy blok C1, C, C1+E, C+E lub D1, D, D1+E, D+E.
 • Pamiętaj, że co 5 lat wysiadasz z autka i przez miesiąc (najlepiej w godzinach pracy i na koszt pracodawcy) odświeżasz swoje dokumenty: prawkokartę kierowcyADR i inne.
 • Pamiętaj wreszcie, że kara za brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej to 800 PLN oraz uniemożliwienie dalszej jazdy.(na podstawie taryfikatora w Ustawie o transporcie)
Rozpoczęcie kursu:sierpień 2023r.
Cena kursu:1 500 PLN
Wymagane do rozpoczęcia kursu– zakończona pozytywnym testem kwalifikacyjnym kwalifikacja wstępna
– umowa szkoleniowa
– orzeczenie lekarskie
– orzeczenie psychologiczne
– wpłata części lub całość
Kto może rozpocząć kurs w Polsce– przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
– studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
– niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Program kursu kwalifikacji wstępnej– część specjalistyczna
– 65 godzin zajęć teoretycznych;
– część specjalistyczna
– 5 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym;
Test kwalifikacyjny:Test kwalifikacyjny zdajesz tylko w ośrodku, którym sie uczyłeś przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę małopolskiego. Test składa się łącznie z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Sprawdź się już teraz, zobacz jak proste są pytania (klik)

Uzyskane uprawnienia

Obsługujemy obszary: Kocmyrzów, Proszowice, Wieliczka, Węgrzce, Michałowice, Gdów, Słomniki, Świątniki, Kazimierza Wielka ,Koszyce, Wawrzeńczyce, Kłaj, Łapanów, Dobczyce, Skawina, Nowe Brzesko, Niepołomice oraz Kraków i Nowa Huta – Razem poznajemy trasy egzaminacyjne MORD Nowa Huta.

POMYLIŁEŚ KATEORIĘ ? POCZYTAJ O: AMA1A2A, B1B, B96B+ECC+EDD+E.

ALBO OD POCZĄTKU? GŁÓWNA STRONA

MOŻE INNY KURS ZAWODOWY? ZAWODOWCY

JEŻELI NIE ZNALAZŁEŚ NIC CIEKAWEGO – TO TYLKO KONTAKT Z NAMI