KWALIFIKACJA WSTĘPNA KIEROWCÓW NA PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB

Kwalifikacja wstępna inaczej szkolenie kod 95 jest obowiązkowa dla kierowców, którzy chcą pracować w transporcie drogowym, a uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi uzyskali po 10 września 2009r (kat. C) lub autobusowe po 10 września 2008r. lub w ogóle ich jeszcze nie posiada.
Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej umożliwia zdobycie prawa jazdy w młodszym wieku tj. kat. C mając 18 lat, a prawo jazdy kategorii D tylko 21 lat. Nie dotyczy ten zapis żołnierzy oraz kierowców służb specjalnych.

infografika: kurs kwalifikacji wstępnej na  kategorie C i D kod 95

Sprawdź czy musisz robić ten kurs kod 95 dla określonych przewozów

Kwalifikacja wstępna cena:

Kwalifikacja wstępna czas trwania:

 • kwalifikacja przewóz rzeczy i osób od sierpień 2023r.
 • czas trwania 2 miesiące

Kwalifikacja wstępna cena:

 • kwalifikacja wstępna kat. C i D – 3 950 PLN
Wymagane do
rozpoczęcia kursu
– umowa szkoleniowa
– orzeczenie lekarskie i psychologiczne
– wpłata za kurs
Kto może rozpocząć
szkolenie kod 95 w Polsce
– przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
– studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
– niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Program kursu kwalifikacji wstępnej– część podstawowa
– 195 godzin zajęć teoretycznych;
– część specjalistyczna
– 65 godzin zajęć teoretycznych;
– część specjalistyczna
– 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;
– część specjalistyczna
– 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.
od II 2022 r. teoria będzie możliwa online.
Test kwalifikacyjny:Test kwalifikacyjny zdajesz tylko w ośrodku, którym sie uczyłeś przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę małopolskiego. Test składa się łącznie z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Od lutego 2022 r. egzaminy przejmuje WORD. Testy będą w formie elektronicznej.

WARTO WIEDZIEĆ O KURSIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

 • Pamiętaj, że możesz przystąpić do kursu nie mając jeszcze 18 lat oraz bez prawa jazdy!
 • Pamiętaj, że ekonomicznie lepiej kurs prawa jazdy i kwalifikacja wstępna robić razem. (sprawdź promocje)
 • Pamiętaj, że kwalifikację wstępną robi się tylko raz w życiu.
 • Pamiętaj, że szkolenie kwalifikacji wstępnej ważne jest w każdym państwie Unii Europejskiej.
 • Pamiętaj, że szkolenie na kursie kwalifikacji wstępnej obejmuje wszystkie kategorie autobusowe lub ciężarowe – nie zależnie od tego czy je posiadasz czy nie. Wystarczy później tylko uzupełniać kategorie prawa jazdy.
 • Pamiętaj, że jeżeli jesteś młody (poniżej 21 lat dla C lub poniżej 24 lat dla D), a nie potrzebujesz od razu jeździć wszystkimi ciężkimi i dużymi pojazdami to wystarczy kwalifikacja przyśpieszona.
 • Pamiętaj, że jeżeli ukończysz kurs dla jednego bloku programowego kategorii prawa jazdy, a będziesz w przyszłości chciał jeździć zawodowo pojazdami drugiego bloku programowego, to wystarczy ukończenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.
 • Pamiętaj, że po zdaniu egzaminu oraz po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji celem otrzymania nowego dokumentu prawa jazdy w wpisanym kodem „95” i dopiero po tym możesz jeździć zawodowo !!! Sprawdź dokładnie procedurę UMK w sprawie zmiany prawa jazdy.
 • Pamiętaj, że jeżeli masz prawo jazdy kategorii C wydane przed 10.09.2009r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewód drogowy blok C1,C,C1+E,C+E lub D1,D,D1+E,D+E.
 • Pamiętaj ,że jeżeli masz prawo jazdy kategorii D wydane przed 10.09.2008r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewód drogowy blok C1,C,C1+E,C+E lub D1,D,D1+E,D+E.
 • Pamiętaj, że co 5 lat wysiadasz z autka i przez miesiąc (najlepiej w godzinach pracy i na koszt pracodawcy) odświeżasz swoje dokumenty: prawko, kartę kierowcyADR i inne.
 • Pamiętaj wreszcie, że kara za brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej to 800 PLN oraz uniemożliwienie dalszej jazdy. (na podstawie taryfikatora w Ustawie o transporcie)

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA DO KURSU KW

Obsługujemy obszary: Kocmyrzów, Proszowice, Wieliczka, Węgrzce, Michałowice, Gdów, Słomniki, Świątniki, Kazimierza Wielka ,Koszyce, Wawrzeńczyce, Kłaj, Łapanów, Dobczyce, Skawina, Nowe Brzesko, Niepołomice oraz Kraków i Nowa Huta – Razem poznajemy trasy egzaminacyjne MORD Nowa Huta.

POMYLIŁEŚ KATEORIĘ ? POCZYTAJ O: B78,   B96B+E,  CC+E,  D,  D+E.

ALBO OD POCZĄTKU? GŁÓWNA STRONA

MOŻE INNY KURS ZAWODOWY? ZAWODOWCY

JEŻELI NIE ZNALAZŁEŚ NIC CIEKAWEGO – TO TYLKO KONTAKT Z NAMI