WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

DLA
WYKŁADOWCÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY WSZYSTKICH KATEGORII :

Uprawnienia Rolminex w zakresie organizacji warsztatów instruktorów 

Plan rabatowy cen warsztatów szkoleniowych instruktorów nauki jazdy prowadzonych w 

Centrum Szkolenia Kierowców Rolminex w Krakowie.

dla Szkół Jazdy:dla grup zorganizowanych:
* od 110 PLN   (szczegóły)            * od 210PLN   (szczegóły)      
 •   Dokumenty można otworzyć darmowym oprogramowaniem Acrobat Reader (ściągnij)        
 •   w celu otrzymania hasła dostępu do pliku prosimy o kontakt telefoniczny 126441708 w godz. 8 – 19.
 •    Formularz zgłoszeniowy na warsztaty w „*.doc”    (ściągnij)
 •   * plan rabatowy jest ograniczony czasowo i ilościowo !
 • NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW DLA INSTRUKTORÓW!                         
 • 12.12.14-13.12.14 dwudniowe warsztaty dla instruktorów.
 • 05.12.14-06.12.14 dwudniowe warsztaty dla instruktorów.
 • Cena szkolenia:  250,00zł/os.
 • Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin tematyki określonej w Rozporządzeniu.
 • Zajęcia praktyczne prowadzone są zgodnie z przepisami wyłącznie nowymi pojazdami nie starszymi niż 5 lat dla kat B prawa jazdy.
 • Każdy instruktor uczestniczy (zgodnie z obowiazującymi przepisami) w zajęciach.

UWAGA ! Jeżeli spóźnisz się z kursem do końca roku kalendarzowego oraz dostarczeniem zaświadczenia do 7 stycznia 2014r.-wykreślą cię z ewidencji !
UWAGA! Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Małopolsce, który prowadzi warsztaty szkoleniowe instruktorów i wykładowców nauki jazdy na kategorie: AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,C,C+E,D,D+E.
UWAGA! Zauważ, że koszt kursu „warsztaty instruktorów i wykładowców pokrywa ośrodek , w którym jesteś zatrudniony. (klik)
UWAGA! Zauważ, że koszt badań lekarskich i psychologicznych powinien pokryć ośrodek , w którym jesteś zatrudniony. (klik)

    W oparciu o zapisy – Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań. Warsztaty szkoleniowe instruktorów nauki jazdy obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne. 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rolminex sp. z o.o. jako ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań prowadzi warsztaty dla instruktorów zarówno w trybie dziennym, jak i weekendowym.
Każdy z trzech dni warsztatów obejmuje zajęcia teoretyczne aby zajęcia odbyły się zgodnie z przepisami w ciągu 3 dni. W każdym dniu do zajęć teoretycznych dochodzą zajęcia praktyczne dla uczestników warsztatów szkoleniowych. Teoria odbywa się w sali wykładowej przy al. Jana Pawła II 232 w Krakowie. Praktyka odbywa się odpowiednimi pojazdami w gminie Kraków.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy występują w charakterze kandydatów na kierowców. Instruktor prowadzący warsztaty pełni rolę obserwatora oceniającego sposób przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na kierowców przez uczestników.
Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w przepisach. Dokument należy dostarczyć do starosty, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy, najpóźniej do 7 stycznia kolejnego roku.  Pełny tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie corocznych warsztatów 3-dniowych znajdziesz tutaj (klik).
    Centrum Szkolenia Kierowców Rolminex wychodząc na przeciw oczekiwaniom instruktorów prowadzących szkolenia (uwzględniając kryzysową sytuację na rynku szkoleń) zaprasza do skorzystania z oferty warsztatów wszystkie firmy szkoleniowe oraz pojedynczych osób za konkurencyjnie niskie ceny.

PROGRAM ZAJĘĆ NA WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

Psychologia – 1 godzina lekcyjna zajęć
Psychologia w aspekcie szkoleń osób dorosłych, problemy związane z komunikacją, metody aktywizacji umysłu. Próba  nawiązania interakcji pomiędzy uczestnikami kursu prawa jazdy. Aspekty szkolenia metodą e-learningową przyszłych kierowców amatorów i zawodowców.
Metodyka nauczania – 1 godzina zajęć
Zajęcia te poświęcone są przypomnieniu metod  skutecznego radzenia z porażkami Twoich uczniów na egzaminie państwowym.  Jak zaplanować metody szkolenia w celu uzyskania najlepszych wyników pedagogicznych.
Prawo o ruchu drogowym – 1 godzina zajęć  
Przypomnienie ostatnich zmian przepisów ruchu drogowego na podstawie Ustawy Praw o ruchu drogowym oraz Ustawy o kierujących; wraz z odpowiadającymi rozporządzeniami.

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godzina zajęć

Tematyka zajęć dotyczy technik doskonalenia jazdy pojazdem mechanicznym , aktualne nowinki techniczne w samochodach szkoleniowych i egzaminacyjnych włącznie z prawidłową nomenklaturą stosowaną podczas egzaminowania.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godzina 
Te zajęcia to odpowiedź na priorytety Unii Europejskiej. Poziom bezpieczeństwa to podstawa podczas szkolenia na kursach prawa jazdy. Wszyscy o tym wiemy. Przypomnisz sobie 5 podstawowych zasad , które zapewnią tobie i twojemu kursantowi podstawowy poziom bezpieczeństwa prawnego.

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godzina 

Szkoła Kierowców to poważne wyzwanie dla managera. W trakcie warsztatów poruszamy różne interpretacje przepisów oraz praktykę w ich stosowaniu. Dyskutujemy nad celowością wprowadzenia Ustawą o kierujących niektórych ograniczeń dot. zgłaszania kursów prawa jazdy.
Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godziny
Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego – 2 godziny
 1 godzina jazdy na placu manewrowym zajęcia prowadzone są pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców.
1 godzina jazdy w ruchu miejskim

zajęcia prowadzone są pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców.
2 godziny – omówienie z grupą zajęć praktycznych 
ocena sposobu przeprowadzania kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów.