KURSY ZAWODOWE W BRANŻY TRANSPORTOWEJ

Każdy kierowca wykonujący pracę w transporcie drogowym musi uczestniczyć w kursie na przewóz rzeczy lub w przypadku autobusu kurs przewóz osób. Szkolenia kierowców zawodowych są w odstępach 5 lat i każdy powinien odnowić je na szkoleniu okresowym 95. W przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych prowadząc nawet samochód osobowy kat. B musi odbyć kurs i zdać egzamin w ośrodku szkolenia kierowców. Tak stanowi o tym Umowa ADR. Kierowca CE musi także znać sposób załadunku, Szkolenia kierowców zawodowych wpływają na wzrost bezpieczeństwa i poziom świadczonych usług.

Kursy kwalifikacji wstępnej ,przewóz rzecz i przewóz osób. Kursy instruktorów nauki jazdy.

KWALIFIKACJA PRZYSPIESZONA

Chcesz odbyć kurs na prawo jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E, D, D+E? Ta oferta jest dla Ciebie! Dzięki temu szkoleniu zyskasz szansę podjęcia pracy w firmie transportowej w młodym wieku. W trakcie kursu na prawo jazdy poznasz zasady panujące na drodze oraz przepisy regulujące transport drogowy. OSK Rolminex zaprasza na szkolenia w Krakowie! (szczegóły)

Zapisy na kurs kwalifikacji przyspieszonej w Krakowie.
Zapisy na kurs kwalifikacji przyspieszonej w Krakowie.

SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy jest skierowane do wszyskich kierowców aktywnie pracujących w zawodzie. Szkolenia te należy odbywać w co najmniej pięcioletnich odstępach. Obowiązek ten dotyczy każdego aktywnego kierowcy zawodowego – obywatela Unii Europejskiej zatrudnionego w każdym państwie Unii. Kurs okresowy kończy się uzyskaniem wpisu kodu „95” w dokumencie prawa jazdy w rubryce „12”. Uprawnienie to honorowane jest w każdym państwie członkowskim. OSK Rolminex w Krakowie prowadzi te szkolenia zarówno w formie standardowych wykładów, jak i z użyciem specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces szkolenia. (szczegóły)

KURSY ADR

Kurs ADR to szkolenie z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Z roku na rok wzrasta lista towarów niebezpiecznych, których przewóz musi odbywać się odpowiednio przystosowanym pojazdem. Przewóz materiałów takich jak: asfalt, odpady medyczne, alkohol, fary, perfumy i innych wymaga specjalistycznych uprawnień kierowcy(szczegóły)

Kurs przewozu towarów niebezpiecznych ADR
Zapisy na kurs kwalifikacji wstępnej przewóz rzeczy

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Chcesz odbyć kurs na prawo jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E, D, D+E? Ta oferta jest dla Ciebie! Dzięki temu szkoleniu zyskasz szansę podjęcia pracy w firmie transportowej w młodym wieku. W trakcie kursu na prawo jazdy poznasz zasady panujące na drodze oraz przepisy regulujące transport drogowy. OSK Rolminex zaprasza na szkolenia w Krakowie! (szczegóły)


KURSY ZAWODOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca to kurs skierowany do osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku kierowcy pojazdu użytkowego kat. C1, C, C1+E, C+E, D, D+E. Dzięki temu szkoleniu będziesz mógł podjąć pracę w firmie transportowej w wieku odpowiednim dla każdej kategorii.W trakcie kursu na prawo jazdy poznasz zasady panujące na drodze oraz przepisy regulujące transport drogowy. OSK Rolminex zaprasza na szkolenia w Krakowie! (szczegóły)


KURSY INSTRUKTORA NAUKI JAZDY WSZYSTKICH KATEGORII

Kursy instruktora nauki jazdy wszystkich kategorii są skierowane do tych, którzy chcą powiązać swoją karierę z zamiłowaniem do motoryzacji i pracy z ludźmi. (szczegóły)

Kursy dla kandydatów na instruktora bądź wykładowcę prawa jazdy.

SZKOLENIA Z ZAKRESU CZASU PRACY I PROWADZENIA POJAZDU W TRANSPORCIE DROGOWYM

Szkolenie z zakresu czasu pracy i prowadzenia pojazdu w transporcie drogowym to propozycja dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat systemu pracy kierowcy i sposobów monitorowania czasu pracy kierowcy. W ramach kursu zainteresowani będą mogli posłuchać, co ma do powiedzenia czynny inspektor ITD(szczegóły)


KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to kurs skierowany do osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku kierowcy pojazdu użytkowego (innego niż podczas kursu kwalifikacji wstępnej). Podczas szkolenia w OSK Rolminex poznasz specyfikę pojazdów kategorii, na które chcesz uzyskać uprawnienia. Jeżeli więc zrobiłeś kwalifikację wstępną na blok programowy C1, C, C1+E, C+E i chcesz prowadzić np. autobus, to szkolenie jest dla Ciebie! (szczegóły)