ZESTAWIENIE PARAMETRÓW KURSÓW KATEGORII OSOBOWYCH.

Poniższa tabela przedstawia w pigułce istotne parametry kursu na prawo jazdy kategorii pochodnych kategorii B. Polecamy lekturę szczególnie osobom, które wybierają się na wakacje np. z przyczepą kempingową. Komenda Wojewódzka Policji Kraków Sródmieście informuje, że duży odsetek kontrolowanych kierowców jeździ niezgodnie z uprawnieniami na kat. „przyczepowe”.

Kat. Cena kursu Cena egzaminu Min. wiek**** Teoria godzin Praktyka godzin Jaki pojazd ***Ile ważne prawkoGdzie ważne prawko
 B1 cena 16 lat 30 20motorowerczterokołowiec lekkiczterokołowiec 15 lat** Unia
 B  cena 18 lat 30 30poj. do 3,5 t DMC + przyczepa lekkapoj. do 3,5 t DMC + inna niż lekka o ile zestaw ma nie więcej niż 3,5t DMC. 15 lat** Cały świat
 B+96 nie dotyczy cena 18 lat – –pojazd samochodowy, którego DMC nie przekracza 3,5t z przyczepą inną niż lekka (czyli powyżej 750kg DMC), o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg. 15 lat** Unia
 B+E cena 18 lat – 15 pojazdem samochodowym o DMC do 3,5t, razem z przyczepą o DMC do 3,5t włącznie. (MAX 7t)na terytorium Polski: ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lub przyczepami 15 lat** Cały świat
  C+E  cena  21 lat  –  25pojazd samochodowy powyżej 3,5t DMC z wyjątkiem autobusu, łącznie z przyczepą (przyczepami)pojazdem samochodowym o DMC do 3,5t włącznie, razem z przyczepą o DMC do 3,5t włącznie (kat. B+E=MAX 7T)autobusem z przyczepą/przyczepami o ile posiadasz kat. D.na terytorium Polski: ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lub przyczepami (kat. T) 5 lat** Cały świa

** wymiana dokumentu następuje po pozytywnym orzeczeniu lekarskim i/lub psychologicznym

*** pojazdy opisane w skrócie – szczegóły znajdziesz w zakładkach poszczególnych kategorii

**** kurs podstawowy można rozpocząć 3 m-ce przed osiągnięciem wymaganego wieku, a egzamin można zdawać 1 m-c wcześniej.