PRAWO JAZDY MOTOCYKLOWE A po A2

terminy, cena kursu, uprawnienia, wymagane dokumenty, testy, egzaminy)

  UPRAWNIENIA KATEGORII Amotocykl – każdy rodzaj
motorower (do 50cm3, do 4KW mocy, Vmax 45km/h)czterokołowiec lekki (masa własna do 350 kg oraz Vmax 45km/h)Na terytorium Polski: pojazdami wymienionymi wyżej, łącznie z odpowiednią przyczepą.
INNE UPRAWNIENIA DLA POJAZDÓW KATEGORII Abrak


WYMAGANIA DO ZAPISANIA NA KURSKAT. A po A2
ukończone 20 lat, jeżeli kategoria A2 co najmniej 2 lata.
zdjęcie szt. 1kserokopia dokumentu prawa jazdy kat. A2
pozytywne orzeczenie lekarskie oświadczenie dla OS- (pobierz)profil kandydata na kierowcę (PKK)

ROZPOCZĘCIE KURSU
codziennie – jeżeli posiadasz Profil Kandydata na Kierowcę.
każdy poniedziałek godz. 18.00- jeżeli nie posiadasz PKK.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Kodeks Drogowy (wersja papierowa lub elektroniczna)Pytania testowe egzaminacyjne PWPW (DVD chroniona prawnie PWPW)Poradnik motocyklisty (wersja papierowa)

PLAN KURSU
Zajęcia praktyczne (10 godz.) na placu manewrowym i ruchu drogowym.
PLAN ZAJĘĆ TEORETYCNYCHNIE DOTYCZY

PLAC MANEWROWY
Plac manewrowy- Nowa Huta, obok sali wykładowej przy al. Jana Pawła II 232. Plac manewrowy jest miejscem pierwszego spotkania z instruktorem nauki jazdy oraz realizacji zadań manewrów egzaminacyjnych. (zobacz)
EGZAMIN WEWNĘTRZNY TEORETYCZNYNIE DOTYCZY
EGZAMIN WEWNĘTRZNY PRAKTYCZNYPo zakończeniu wszystkich jazd praktycznych zdajesz egzamin wewnętrzny u swojego instruktora prowadzącego. Jeżeli masz taką wolę to egzamin może być przeprowadzony przez innego instruktora Szkoły kierowców Rolminex !!!(zobacz arkusz)
POJAZDY SZKOLENIOWE

Suzuki Gladius (zobacz) z systemem * ABS (zobacz)
*motocykle egzaminacyjne z systemem ABS wymuszają odmienną technikę zaliczenia manewrów na placu egzaminacyjnym !

CENA KURSU

                     Kurs praktyczny + egzamin wewnętrzny praktyczny:   1 300 PLN
 
ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCEdla kursantów Rolminex : 100 pln/godz.
dla kursantów z innych ośrodków: 150 pln/ godz.EGZAMIN PAŃSTWOWY
Egzamin państwowy praktyczny możesz zdać w dowolnym WORD w Polsce. Najbliższy ośrodek egzaminacyjny MORD Do zapisanie się na egzamin państwowy niezbędne: ukończone wszystkie jazdy praktyczne zaliczony pozytywnie egzamin wewnętrzny praktyczny zapłata całości kwoty za kurs jeżeli korzystałeś z rat 0%.opłata za egzamin w wysokości: (sprawdź)
ODBIÓR DOKUMENTU PRAWA JAZDYUpragniony dokument otrzymujesz we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (czytaj miejsce zameldowania) wydziale komunikacji. Sprawdź czy jest już gotowy.
TERMIN WAŻNOŚCI DOK. PRAWA JAZDY15 LAT ( nie dłużej jednak niż ważność orzeczenia lekarskiego)
GDZIE WAŻNE MOJE POLSKIE PRAWO JAZDY AUnia Europejska (zobacz wzór)państwa EFTA (Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstien)USA ( zależnie od stanu: 6-12 miesięcy)
MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDYmiędzynarodowe prawo jazdy otrzymujesz na wniosek, za opłatą 35 PLN w dowolnym wydziale komunikacji na terenie Polski. (potrzebne zdjęcie: zaprasamy do nas(zobacz produrę UMK)obowiązuje na innych kontynentach- USA oraz Ukraina, Rosja..(zobacz wzór)

PUNKTY EGZAMINACYJNE W MAŁOPOLSCE – INFORMACJE