PRAWO JAZDY PRZEZ INTERNET. E-LEARNING

WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK SZKOLENIOWYCH.

Prawo jazdy przez internet w Krakowie może realizować tylko kilka ośrodków szkolenia kierowców. OSK Rolminex jest jednym z nich. Do prowadzenia zajęć korzystamy ze sprawdzonych i certyfikowanych platform szkoleniowych dla kursów: motocyklowych, samochodowych, ciężarowych oraz autobusowych. Kurs prawo jazdy online jest popularny wśród osób nie posiadających wolnego czasu na zajęcia stacjonarne.

infografika- kursant przed komputerem na prawo jazdy przez internet

E-learning- Co  to jest ?

E-learning to technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym:

 • Internet
 • Intranet
 • Extranet
 • przekazy satelitarne
 • taśmy audio/wideo
 • telewizję interaktywną
 • CD-ROMy


Kurs prawo jazdy online jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer, dlatego przyjęło nazywać się tę formę nauki „distance learning” (uczenie na odległość), w którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. Sedno wyższości e-learningu nad innymi metodami polega na przeniesieniu środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela – na uczącego się.


E-learning umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Ostatni rok pokazuje, że wiele firm, instytucji oraz szkół coraz częściej wprowadza kształcenie oparte na technologiach webowych. Nie jest to przypadek, ale świadomość większych możliwości, jakie daje kształcenie online.

osoba przed komputerem na kursie prawo jazdy online

ZALETY E-LEARNINGU

 • Oszczędność pieniędzy.


Eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń stacjonarnych na kurs prawo jazdy online, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne

 • Oszczędność czasu.


Pracownicy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy i nie powodują zaniedbań w pracy. Nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia. Nie muszą też odrywać się od swoich codziennych obowiązków

 • Brak dezorganizacji pracy.


Tradycyjne grupowe szkolenie w których uczestniczy jednocześnie cały dział znacznie utrudnia i dezorganizuje pracę, a często również powoduje straty. Szkolenia internetowe rozwiązują ten problem – pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich i biznesu porach. Nie muszą też czynić tego wszyscy naraz

 • Monitoring wyników nauczania.


Przełożeni mogą w łatwy sposób monitorować postępy w nauce swoich pracowników. Dzięki testom weryfikującym, możliwe jest sprawdzenie stopnia przyswojonej wiedzy

 • Dowolna liczba osób szkolonych.


Nie ma żadnych ograniczeń ilości osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez internet

 • Stałe doskonalenie programu szkoleniowego.


Każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz z rozwojem potrzeb firmy i wymaganiami stawianymi przez rynek. Szkolenia są coraz lepsze i bardziej efektywne, gdyż uwzględniane są sugestie i uwagi poprzednich uczestników szkoleń.

Wejście do panelu e-learningowego: