Infografika kierowca jadący po profil kierowcy

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) – CO WARTO WIEDZIEĆ?

Profil Kandydata na Kierowcę – co to jest?

Od 19 stycznia 2013 roku każdy Kandydat na Kierowcę przed przystąpieniem do szkolenia, czyli przed zapisaniem się na kurs prawa jazdy wybranej kategorii, musi mieć utworzony tak zwany Profil Kandydata na Kierowcę. Dokument ten otrzymuje się we właściwym starostwie lub urzędzie (w stosownym organie wydającym prawa jazdy). Dopiero z takim profilem Kandydat może rozpocząć kurs w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

szkic dokumentu prawa jazdy
zdjęcie lupy

Profil Kandydata na Kierowcę – dlaczego jest ważny?

Procedura wystawienia profilu (pozwolenia urzędu) PKK pozwala na wstępną weryfikację wymaganego wieku kursanta, jego orzeczeń lekarskich i/lub psychologicznych. Najważniejszym jednak powodem tej procedury jest wprowadzenie danych Kandydata na Kierowcę do wersji elektronicznej, dzięki czemu wszystkie jednostki organizacyjne (starosta, OSK, WORD) mogą operować danymi bez użycia papieru. Procedura wystawienia profilu (pozwolenia urzędu) PKK pozwala na wstępną weryfikację wymaganego wieku kursanta, jego orzeczeń lekarskich i/lub psychologicznych. Najważniejszym jednak powodem tej procedury jest wprowadzenie danych Kandydata na Kierowcę do wersji elektronicznej, dzięki czemu wszystkie jednostki organizacyjne (starosta, OSK, WORD) mogą operować danymi bez użycia papieru.

Jak uzyskać PKK?

Aby uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę niezbędne jest dostarczenie dokumentów do wyznaczonego urzędu. Wśród nich muszą znaleźć się: 

 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • w przypadku posiadania prawa jazdy innej kategorii wymagana jest kopia i wgląd do oryginału,
 • orzeczenie lekarskie (lekarz przyjmuje w siedzibie naszej firmy w poniedziałki od 18:00),
 • orzeczenie psychologiczne (dot. kursu ciężarowego i autobusowego – lekarz i psycholog przyjmuje w siedzibie naszej firmy w poniedziałki od 16:30),
 • ksero dowodów osobistych obojga rodziców (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub obecność jednego z rodziców z dowodem osobistym),
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia).

mały ludzik ze znakiem stop
mały ludzik siedzący na znaku pytajnika

Profil Kandydata na Kierowcę – gdzie uzyskać ?

Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów, udajemy się do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta, stosownie do stałego miejsca zameldowania, gdzie składamy dokumenty. Urząd ma obowiązek wydać dokument PKK w ciągu dwóch dni. W praktyce większość urzędów wystawia go „od ręki”.

PROCEDURA WYDANIA PKK WEDŁUG WYMOGÓW URZĘDÓW:

link logo urzędu miasta krakowa
link logo urzędu powiatu krakowskiego

OSK Rolminex Kraków załatwi to za Ciebie!

Nie musisz tracić czasu na samodzielne tworzenie Profilu Kandydata na Kierowcę – zrobimy to za Ciebie! Przyjdź do nas z dokumentami wskazanymi poniżej, a my zajmiemy się resztą!

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • prawo jazdy (jeżeli posiadasz),
 • orzeczenie lekarskie (lekarz przyjmuje w naszej siedzibie w poniedziałki od 18.00),
 • orzeczenie psychologiczne (dot. kursu ciężarowego i autobusowego – psycholog przyjmuje w naszej siedzibie w poniedziałki od 16:30),
 • ksero dowodów osobistych obojga opiekunów prawnych (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia),
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia),
 • pisemne oświadczenie kursanta (w przypadku kategorii motocyklowych),

Procedura Urzędu Miasta Krakowa w sprawie sposobu wydawania dokumentu prawa jazdy. (ściągnij)

Gotowe! W dowolny poniedziałek możesz rozpocząć upragniony kurs.

Opłata: 25 zł

ucieszony mały ludzik po otrzymaniu profilu kandydata na kierowcę