POLITYKA PRYWATNOŚCI 

dla użytkowników strony internetowej rolminex.com.pl 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLMINEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Szmaragdowa 7, 30-445 Kraków wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000165626, NIP: 6790028383, REGON: 008016466. 
 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez Koordynatora ds. danych osobowych Sylwię Podkańską adres e-mail: biuro@rolminex.pl, numer telefonu: +48 690-334-455. 
 1. Dane osobowe są gromadzone przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na wiadomość, którą do nas przysłałeś będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak Twój adres e-mail oraz inne dobrowolnie przekazanych przez Ciebie dane osobowe.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu i odpowiedzi na Twoją wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 1.  
 1. Dla Korzystania ze strony internetowej konieczne jest posiadanie przez Ciebie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz skonfigurowanej przeglądarki internetowej tj. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.  
 1. Na stronie rolminex.com.pl używamy technologii, takich jak pliki cookies (ciasteczka), Google Analytics, i innych podobnych technologii umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, konfigurowanie bezpieczeństwa, personalizowanie udostępnianych treści, prowadzenia statystyk oraz analizowania ruchu na naszej stronie internetowej.  
 1. Pliki cookies to małe fragmenty danych, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki komputera. Przeglądarka informuje serwer o następnych wejściach na daną witrynę. Dzięki plikom cookies będziemy mogli na bieżąco dostosowywać stronę tak, aby w jak najszerszym stopniu Ci służył.  
 1. Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na Twoim dysku lub automatycznie się usuwały w określonym czasie.  
 1. Jednocześnie powinieneś wiedzieć, że gromadzimy także logi serwera, które automatycznie zapisują informacje wysyłane przez przeglądarkę przy każdym kolejnym wejściu na witrynę dzięki czemu możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie strony. Informacje te mogą obejmować datę i godzinę wizyty, adres IP, typ i język przeglądarki, rozmiar ekranu przeglądarki i pliki cookies identyfikujące przeglądarkę.  
 1. Pamiętaj, że na żądanie organów państwowych, w tym organów ścigania, możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących Twojego numeru IP
 1. Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość.  
 1. Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu jej odwołania – jednak nie dłużej niż to opisaliśmy w punkcie 11 powyżej. 
 1. Po zakończeniu okresu przechowywania danych zostaną one trwale usunięte ze wszystkich nośników oraz zniszczone.  
 1. Twoje dane osobowe będą przekazywane naszym zaufanym partnerom, współpracownikom oraz naszym dostawcom (np. obsłudze IT), którzy będą mogli przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie umowy z nami zawartej oraz na zasadach przez nas określonych (w zakresie nie szerszym niż określona w niniejszej Polityce oraz w celu skorzystania przez Ciebie ze strony internetowej). 
 1. Przysługuje Ci prawo do: 
 • dostępu do swoich danych osobowych, 
 • informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane, 
 • informacji o źródle, z którego pochodzą dane Ciebie dotyczące, 
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
 • złożenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych, 
 • sprostowania swoich danych osobowych, 
 • żądania zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych osobowych, 
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody. 
 1. Nie będziemy przetwarzali Twoich danych osobowych wrażliwych tzn. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, chyba że sam je nam ujawnisz korzystając z naszej strony internetowej lub informując nas o tym w wiadomości.  
 1. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 1. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany treści polityki prywatności, o każdej zmianie zostaniesz poinformowany. 
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem zastosowanie będą miały przepisy RODO, kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych. 
 1. Polityka prywatności obowiązuje od dnia  1.08.2021 roku.