Interpretacje doradcy ADR na temat stosowania przepisów ADR

zdjęcie: logo rolminex szkoła kierowców adr

Czy wiesz że:

W czasie transportu towarów niebezpiecznych przez Polskę dokument przewozowy ADR wystawiony przez nadawcę towaru niebezpiecznego powinien dodatkowo, oprócz danych nadawcy i odbiorcy, zawierać zapis kto jest właścicielem towaru niebezpiecznego. Kierowco pamiętaj o swoich obowiązkach.


Bardzo wiele w przepisach ADR przy transporcie takiej samej ilości towaru niebezpiecznego zależy od zastosowanego sposobu przewozu i zastosowanej pojemności opakowań:

zdjęcie: samochód ciężarowy rolminex przystosowany do przewozu towarów adr niebezpiecznych
  • przy przewozie 5000 litrów towaru UN 1203 benzyna  silnikowa w cysternie należy stosować wszystkie przepisy ADR.
  • przy przewozie 5000 litrów towaru UN 1203 benzyna  silnikowa w sztukach przesyłki przy zastosowaniu nieatestowanych opakowań kombinowanych (opakowania podwójne: pojemność wewnętrznych naczyń maksymalnie 1 litr, maksymalna masa brutto całej sztuki przesyłki np. skrzyni tekturowej 30 kg lub tacy obciągniętej folią termokurczliwą lub rozciągliwą 20 kg)  nie stosuje się większości przepisów ADR poza odpowiednim oznakowaniem sztuk przesyłki rombem z dwoma czarnymi rogami, przeszkoleniem kierowcy przez doradcę ADR oraz odpowiednim zapisem w dokumencie przewozowym wystawionym przez nadawcę.
  • przy przewozie 5000 litrów towaru UN 1203 benzyna  silnikowa w sztukach przesyłki o pojemności powyżej 1 litra należy stosować opakowania atestowane (z kodem opakowania) i stosować wszystkie przepisy ADR.

Na kursie podstawowym na przewóz towarów niebezpiecznych poznasz szczegóły zasad przewozu towarów. Sprawdź termin kursu ADR.


  • W Polsce towary niebezpieczne można transportować również ciągnikiem rolniczym ale tylko z jedną przyczepą.
  • Przepisy ADR obowiązują na drogach publicznych i innych drogach ogólnodostępnych – przemieszczanie towarów niebezpiecznych na terenie zamkniętym zakładu pracy nie podlega ADR.
  • Przepisy ADR określają maksymalne pojemności zbiorników na paliwa ciekłe i maksymalną ilość palnych paliw gazowych w zbiornikach paliwowych pojazdach poruszających się po drogach.

zdjęcie dokumentu dopuszczającego pojazd do przewozu towarów niebezpiecznych

Świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych tzw. „czerwone paski”:

  • wystawiane dla pojazdów cywilnych przez Transportowy Dozór Techniczny są zgodne z wzorem określonym umową ADR i są ważne we wszystkich państwach stosujących ADR.
  • wystawiane dla pojazdów wojskowych przez Wojskowy Dozór Techniczny nie są zgodne z wzorem określonym umową ADR i są ważne tylko w Polsce.

Przy transporcie towarów klasy 6.2 (materiały zakaźne) w ilościach wymagających oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisem szczególnym S3:

symbol oznakowanie pojazdu przewożącego towary zakaźne
  • niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej wystarczy wyposażyć jednostkę transportową dodatkowo tylko w 1 szt. gaśnicy proszkowej ABC z 2 kg tego środka gaśniczego (oczywiście trzeba jeszcze pamiętać o wyposażeniu pojazdu w gaśnice zgodnie z wymaganiami prawa o ruchu drogowym).
  • przenośne urządzenie oświetleniowe (czyli latarka) nie musi być wykonane z materiałów które przy jego upadku nie powodują powstania iskrzy krzesanej – czyli latarka może być metalowa.

zdjęcie znak drogowy zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary wybuchowe

Przy transporcie materiałów i przedmiotów wybuchowych klasy 1 w ilościach wymagających oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej, dla niektórych towarów zgodnie z przepisem szczególnym V2 wystarczy iż tylko przyczepa będzie jednostką typu EX/II lub EX/III i może być ona ciągnięta przez pojazdy samochodowe niespełniające tych wymagań czyli przez pojazdy bez „Świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych” czyli bez tzw. „czerwonego paska”.

znak drogowy : zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary wybuchowe

Przy transporcie materiałów i przedmiotów wybuchowych klasy 1 w ilościach wymagających oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej, dla niektórych towarów zgodnie z przepisem szczególnym 651 jeżeli masa netto materiałów wybuchowych na jednostkę transportową nie przekracza 4000 kg i pod warunkiem że masa netto tych towarów na pojazd nie przekracza 3000 kg to pojazdy te nie muszą być pojazdami typu EX/II lub EX/III – czyli nie muszą posiadać „Świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych” tzw. „czerwonego paska”.

zdjęcie: znak drogowy zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary promieniotwórcze

Przy transporcie materiałów promieniotwórczych klasy 7 dla niektórych towarów zgodnie z przepisem szczególnym S12 przepisy dotyczące szkolenia kursowego kierowców nie muszą być stosowane jeżeli kierowca ma przeszkolenie zorganizowane przez pracodawcę (przeprowadzone przez doradcę ADR) i całkowita liczba przewożonych sztuk przesyłek zawierających materiały promieniotwórcze nie przekracza 10 w jednostce transportowej a suma wskaźników transportowych nie przekracza 3 i gdy nie występują zagrożenia dodatkowe.

Artykuł: Obowiązki i kary dla kierowcy przewożącego towary ADR 

Artykuł: Obowiązki i kary dla właściciela firmy 

Artykuł: Wyposażenie ADR tira kierowcy- Mity i fakty

Opracowanie:

Artur Kazanowicz mail: akazan@op.pl