Rewolucja w karaniu kierowców za wykroczenia w ruchu drogowym.

Zastanawiasz się jak zachować się na drodze w 2023r. Nowy taryfikator. Po nowelizacji Rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń zastanów się trzy razy. Wysokość mandatów przez kilkanaście lat od 2003r. nie były aktualizowane. Największą dotychczasową bolączką kierowców w zasadzie były nakładane punkty karne. Teraz jest na odwrót. Zapraszamy do poniższej lektury:

Odznaka policjanta, który nakłada mandat z taryfikatora mandatów

Objaśnienia taryfikator mandatów:

  • W kolumnie kwota mandatu np. 100/1000 oznacza, że kwota 1000 nakładana jest przy tzw. recydywie.
  • Kwoty mandatów za recydywę obowiązują od września 2022r.
  • Zakres kwot np. 100-500 oznacza, że faktyczna wysokość w widełkach zależy od decyzji Policjanta.
  • nowy taryfikator obowiązuje od 1 stycznia 2022r.
  • Wysokość kwot mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym wynosi od 50 PLN do 5000 PLN.
  • Punkty karne dalej obowiązują.
  • Nie ma możliwość redukcji punktów karnych na kursach reedukacyjnych w WORD.

Kodeks wykroczeń

Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Sąd może orzec maksymalną karę 30.000, dodatkowo musi w tej sytuacji orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 5 lat.

Taryfikator mandatów okreslający kwoty minimalne i maksymalne za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Polska Policja