SZKOLENIE KIEROWCÓW CZAS PRACY + TACHOGRAF

Czas pracy kierowców (raczej czas prowadzenia pojazdu) rejestrowany przez tachograf samochodu jest obowiązkiem każdego kierowcy pojazdu o DMC powyżej 3,5t oraz autobusu. Wiele niejasności pojawia się podczas kontroli ITD na drodze. Szkolenie to ma na celu przypomnienie podstawowych zasad stosowania przepisów czasu prowadzenia pojazdów i korzystania z tachografu.

szkolenie kierowców czas pracy

Termin zajęć:

styczeń 2022
CENA KURSU:600,00 PLN

Zapraszamy na zajęcia czasu pracy kierowców.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są między innymi w oparciu o :

Zapraszamy do interaktywnego symulatora tachografu cyfrowego.

Sprawdź się ! (język angielski)

Tachograf cyfrowy


Tachografy jako urządzenia rejestrujące czas pracy kierowców są użytkowane na terenie Unii Europejskiej (UE) już od ponad 16 lat na mocy Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85. Specyfikacja techniczna opisująca najnowszą generację tachografów zwanych cyfrowymi zawarta jest w Aneksie 1B do ww. rozporządzenia.
Początkowo były to urządzenia mechaniczne, które następnie zastąpiono tachografami elektronicznymi. Te jednakże okazały się być podatne na manipulacje nieuczciwych posiadaczy. Mając na względzie powyższe niedoskonałości, do specyfikacji technicznej przyjęto nowelizację wprowadzającą m.in. funkcjonalność samotestowania się tachografu oraz wymóg ekranowania kabli sygnałowych w celu przeciwdziałania nadużyciom.
Pod koniec lat 90-tych Komisja Europejska zainicjowała projekt wykorzystania nowych technologii informatycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności danych opisujących czas pracy kierowców – tachograf cyfrowy.

Podstawowe założenia nowego systemu tachografów cyfrowych skupiają się wokół następujących postulatów:

  • poprawa bezpieczeństwa drogowego;
  • przestrzeganie przepisów socjalnych dotyczących czasu pracy kierowców;
  • zwiększenie konkurencyjności pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi.


Najnowsza generacja tachografów otwiera ponadto przed przedsiębiorstwami transportowymi nowe możliwości w zakresie zarządzania flotą bo np. można przyporządkować kierowców do różnych firm w jednym pojeździe.

Skutki nieznajomości przepisów socjalnych odnoszących się do kierowców wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne oraz zarobkowe przewozy drogowe osób lub rzeczy.