JAK PRZEBIEGA KURS NA PRAWO JAZDY KAT.B?

Wśród licznych szkoleń prowadzonych przez szkoły jazdy od lat największą popularnością cieszą się kursy na prawo jazdy kat. B. To właśnie na nich przyszli kierowcy zdobywają podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia pojazdu oraz pierwszy raz mogą zasiąść za kierownicą samochodu. Z czego dokładnie składa się kurs na prawo jazdy i co warto wiedzieć przed jego rozpoczęciem? 

Kto może rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii B?

Prawo jazdy kat. B uprawnia do legalnego poruszania się pojazdami samochodowymi o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wykluczeniem autobusu i motocykla), zespołem pojazdów, w którego skład wchodzi wyżej wymieniony pojazd oraz przyczepa, których łączna masa nie przekracza 4,250 kg, jak również pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM. Do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy kat. B uprawniona jest każda osoba, która ukończyła 18 rok życia. Obecnie do zapisania się na szkolenie dopuszcza się również tych, którym do osiągnięcia pełnoletności pozostały 3 miesiące. W takiej sytuacji jednak muszą oni uzyskać zgodę opiekuna prawnego. Zgodnie z obowiązującym prawem podejście niepełnoletniego kursanta do egzaminu państwowego – za wymaganą zgodą opiekuna – jest możliwe na miesiąc przed ukończeniem 18 lat. Wtedy to dokument otrzymuje on w dniu swoich urodzin. 

Wiek to jednak niejedyny wymóg, jaki ciąży na osobach zainteresowanych podjęciem kursu w wybranym ośrodku szkolenia kierowców. Przed rozpoczęciem szkolenia trzeba bowiem dopełnić dwóch formalności: 

  • uzyskać pozytywne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu,
  • wyrobić numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania.

Z czego składa się kurs na prawo jazdy kat. B?

Standardowo kursy na prawo jazdy kat. B oferowane przez szkoły jazdy wyglądają bliźniaczo. Niemniej jednak oferta poszczególnych OSK może różnić się między sobą dodatkowymi elementami,  jakie ośrodek gwarantuje w ramach odbywanego kursu (np. dodatkowe godziny za kierownicą). Chcesz współpracować z najlepszymi? Wybierz Ośrodek Szkolenia Kierowców Rolminex w Krakowie! Tradycyjnie jednak każdy kurs prawa jazdy składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. 

Pierwsza z nich zakłada konieczność odbycia przez kursanta co najmniej 30 godzin lekcyjnych (po 45 min.) w formie wykładów oraz indywidualnej pracy z materiałami szkoleniowymi. To właśnie w trakcie szkolenia teoretycznego poznaje on zasady kierowania pojazdem, prawa i obowiązki każdego kierowcy, jak również obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Szkoła jazdy zapewnia także kursantom zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. 

Tak przygotowany kierowca może przystąpić do praktycznej części kursu, która trwa 30 godzin (po 60 min.). W ich trakcie pod czujnym okiem wyszkolonego instruktora będzie on mógł prowadzić „elkę”, czyli samochód specjalnie dostosowany pod szkolenie jazdy. Część praktyczna kursu na prawo jazdy kat. B zakłada prowadzenie zajęć zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym. 

Egzamin wewnętrzny – postaw ostatni krok przed egzaminem państwowym! 

Ostatnia godzina praktycznej części kursu na prawo jazdy kat. B już za Tobą? Gratulacje! Bądź jednak pewny, że szkoła jazdy sprawdzi zyskane przez Ciebie umiejętności! Do tego celu służy egzamin wewnętrzny – ostatnia prosta przed egzaminem państwowym. Najczęściej przyjmuje on postać testu teoretycznego oraz krótkiego sprawdzenia umiejętności prowadzenia pojazdu. Dzięki temu poczujesz się lepiej przygotowany do tego najważniejszego kroku!