SYSTEM RATALNY W OSK ROLMINEX

Plan ratalny w Rolminex to totalne 0%. Każdy kto rozpoczyna kurs prawa jazdy dowolnej kategorii ma prawo do płatności za kurs w minimalnej kwocie. Resztę kwoty wpłacasz w dowolnych ratach i dowolnym czasie w naszym biurze lub przelewem na konto bankowe Rolminex. Łączna wpłata przeliczana jest na ilość zajęć praktycznych i do jej wysokości umawiane są jazdy. Masz zatem pełną dowolność w planowaniu swoich wydatków oraz tempa kursu.

Raty 0% finansowane są z własnych środków ośrodka, nie martwisz się zatem o zaświadczenia, KRD i inne niepotrzebne dokumenty.