WARSZTATY INSTRUKTORÓW Kraków

DLA
WYKŁADOWCÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY WSZYSTKICH KATEGORII :

Warsztaty na instruktora nauki jazdy powinien ukończyć każdy co najmniej raz w roku. Warunkiem przedłużenia ważności legitymacji instruktorskiej na następny rok jest dostarczenie do17 stycznia do UMK zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Termin zajęć: Termin zajęć:
12.11.2021 cena 180 pln4.12.2021 godz. 9:00 150 PLN
  •   Rezerwacja telefoniczna 690334455 w godz. 9:00-17:00
infografika sala wykładowa ze słuchaczami i wykładowcą na warsztatach instruktora

    W oparciu o zapisy – Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w 3-dniowych warsztatach instruktora nauki jazdy prowadzonego przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rolminex sp. z o.o. jako ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań prowadzi warsztaty dla instruktorów zarówno w trybie dziennym, jak i weekendowym.
Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w przepisach. Dokument należy dostarczyć do starosty, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy, najpóźniej do 7 stycznia następnego roku.  Pełny tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie corocznych warsztatów znajdziesz tutaj (klik).