PRAWO JAZDY MOTOROWEROWE AM

(terminy, cena kursu, uprawnienia, wymagane dokumenty, testy, egzaminy)

UPRAWNIENIA KATEGORII AMMotorowermoped –pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; Czterokołowiec lekki – to czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Na terytorium Polski : pojazdami wymienionymi wyżej, łącznie z odpowiednią przyczepą.
INNE UPRAWNIENIA DLA POJAZDÓW KATEGORII AM
w zależności od minimalnego wieku:14 lat – prawo jazdy kat. AM, albo karta motorowerowa,16 lat – prawo jazdy kat. A1B1 18 lat – prawo jazdy kat. A2, Osoby które ukończyły 18 lat przed 19.01.2013r. nie potrzebują żadnych dokumentów (interpretacja prawna ? )
WYMAGANIA DO ZAPISANIA NA KURS KAT. AMukończone 14 lat (można rozpocząć 3 m-ce wcześniej) zdjęcie szt. 1 pozytywne orzeczenie lekarskie pisemna zgoda rodziców (poniżej 18 lat)- (pobierz) oświadczenie dla OS Rolminex – (pobierz) profil kandydata na kierowcę (PKK)
ROZPOCZĘCIE KURSUcodziennie – jeżeli posiadasz Profil Kandydata na Kierowcę.
każdy poniedziałek godz. 18.00- jeżeli nie posiadasz PKK.
MATERIAŁY SZKOLENIOWEKodeks Drogowy (wersja papierowa lub elektroniczna) Pytania testowe egzaminacyjne PWPW (DVD chroniona prawnie PWPW) Poradnik motocyklisty (wersja papierowa)
PLAN KURSUZajęcia teoretyczne w sali dydaktycznej lub e-learning (5 dni/30 godz.):Zajęcia praktyczne (10 godz.) na placu manewrowym i ruchu drogowym. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w odpowiednim stroju (zobacz)
ZAJĘCIA TEORETYCNYCH   WYKŁADY  10 DNI 
PLAC MANEWROWYPlac manewrowy mieści się obok sali wykładowej przy al. Jana Pawła II 232. Plac manewrowy jest miejscem pierwszego spotkania z instruktorem nauki jazdy oraz realizacji zadań manewrów egzaminacyjnych. (zobacz)
 JAZDA PO MIEŚCIEWarto wydrukować sobie skrypt i razem z instruktorem na jazdach wyrysować prawidłowe pokonanie niektórych skrzyżowań, specyficznych dla Krakowa. (ściągnij i wydrukuj)
EGZAMIN WEWNĘTRZNY TEORETYCZNYPo zakończeniu zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych zdajesz egzamin wewnętrzny na bazie pytań egzaminacyjnych jak w Wojewódzkim Ośrodku EgzaminacyjnymEgzamin wewnętrzny ważny jest bezterminowo.
EGZAMIN WEWNĘTRZNY PRAKTYCZNYPo zakończeniu wszystkich jazd praktycznych oraz zdaniu egzaminu wewnętrznego teoretycznego zdajesz egzamin wewnętrzny praktyczny u swojego instruktora prowadzącego. Jeżeli masz taką wolę to egzamin może być przeprowadzony przez innego instruktora Szkoły kierowców Rolminex!!! (zobacz arkusz) Czas trwania egzaminu wynosi: (zobacz)
POJAZDY SZKOLENIOWE
ROMET ZETKA 2013R (zobacz)(instrukcja obsługi)
CENA KURSU Kurs teoretyczny E-LEARNING + pierwsza pomoc przedmedyczna + kurs praktyczny (10 godzin) + egzamin wewnętrzny teoretyczny + egzamin wewnętrzny praktyczny
—-
ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCEdla kursantów Rolminex : 100 pln/godz.
dla kursantów z innych ośrodków: 120 pln/ godz.
EGZAMIN PAŃSTWOWYEgzamin państwowy teoretyczny i praktyczny możesz zdać w dowolnym WORD w Polsce. Najbliższy ośrodek egzaminacyjny MORD Do zapisanie się na egzamin państwowy niezbędne: ukończony kurs teoretyczny, ukończone wszystkie jazdy praktyczne, zaliczony pozytywnie egzamin wewnętrzny teoretyczny, zaliczony pozytywnie egzamin wewnętrzny praktyczny, zapłata całości kwoty za kurs jeżeli korzystałeś z rat 0% opłata za egzamin w wysokości: (sprawdź)
ODBIÓR DOKUMENTU PRAWA JAZDYUpragniony dokument otrzymujesz we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (czytaj miejsce zameldowania) wydziale komunikacji. Sprawdź czy jest już gotowy.
TERMIN WAŻNOŚCI DOK. PRAWA JAZDY
15 LAT ( nie dłużej jednak niż ważność orzeczenia lekarskiego)
GDZIE WAŻNE MOJE POLSKIE PRAWO JAZDY AMUnia Europejska 
MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDYnie dotyczy(zobacz wzór)

PUNKTY EGZAMINACYJNE W MAŁOPOLSCE -INFORMACJE

JEŻELI NIE JESTEŚ PEWIEN , KTÓRY KURS DLA CIEBIE ZOBACZ TABELĘ PORÓWNAWCZĄ  (KLIK)