ZESTAWY EGZAMINACYJNE NA PRAKTYCZNYM EGZAMINIE NA PRAWO JAZDY

NA PLACU MANEWROWYM 2014.

Nr
zestawu
Manewry występujące w wylosowanym zestawieKategorie prawa jazdy
1Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) orazParkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem) B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) orazParkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem) C1, C, D1, D
3Parkowanie prostopadłe wjazd przodem orazZawracanie C1, C
4Parkowanie prostopadłe wjazd przodem orazRuszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
5Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem) orazRuszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu C1, C, D1, D
6Parkowanie prostopadłe wjazd tyłem oraz zawracanie C1, C

Kandydaci na prawo jazdy B1 oraz B, zadania manewrów zaliczają w warunkach ruchu drogowego- tak jak w poniższym filmie.