KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYŚPIESZONEJ KIEROWCÓW NA PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB

znak rondo Dla kogo kwalifikacje na przewóz rzeczy lub osób ?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to kurs kod 95, który musi odbyć każdy kandydat na kierowcę lub kierowca, który chce pracować w transporcie drogowym, a uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi uzyskał po 10 września 2009r (kat. C) lub autobusowe po 10 września 2008r. lub w ogóle ich jeszcze nie posiada. Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej cena jest niższa w parze z prawem jazdy. Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej umożliwia zdobycie prawa jazdy w wieku : dla kat. C mając 21 lat, a kategorii D 24 lata.

Jeżeli masz już dokument prawa jazdy kat. C i/lub D, a nie posiadasz odpowiedniego wieku, możesz również ukończyć ten kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Jednak do ukończenia (21lat-C) lub (24lata-D) będziesz ograniczony w prowadzeniu odpowiednio pojazdów C1 oraz C1+E lub D1 oraz D1+E – tylko na liniach regularnych lub regularnych specjalnych .

Sprawdź czy potrzebujesz ukończyć ten kurs:


znak rondo PAMIĘTAJ !

 • Pamiętaj, że kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona robisz jeden raz w życiu.
 • Pamiętaj, że odbycie kursów Kwalifikacji i prawo jazdy łącznie będzie taniej.
 • Pamiętaj, że szkolenie kwalifikacji wstępnej ważne jest w każdym państwie Unii Europejskiej. Kod 95.
 • Pamiętaj, że szkolenie na kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje wszystkie kategorie autobusowe lub ciężarowe – nie zależnie od tego czy je posiadasz czy nie. Wystarczy później tylko uzupełniać kategorie prawa jazdy.
 • Pamiętaj, że jeżeli ukończysz kurs dla jednego bloku programowego kategorii prawa jazdy, a będziesz w przyszłości chciał jeździć zawodowo pojazdami drugiego bloku programowego, to wystarczy ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.
 • Pamiętaj, że po zdaniu egzaminu oraz po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji celem otrzymania nowego dokumentu prawa jazdy z wpisanym kodem „95” i dopiero po tym możesz jeździć zawodowo !!! Sprawdź dokładnie procedurę UMK w sprawie zmiany prawa jazdy- 
 • Pamiętaj, że jeżeli masz prawo jazdy kategorii C wydane przed 10.09.2009r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewód drogowy rzeczy.
 • Pamiętaj, że jeżeli masz prawo jazdy kategorii D wydane przed 10.09.2008r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewód drogowy osób.
 • Pamiętaj, że co 5 lat wysiadasz z autka i przez miesiąc (najlepiej w godzinach pracy i na koszt pracodawcy) odświeżasz swoje dokumenty: prawko, kartę kierowcyADR , szkolenie okresowe i inne.
 • Pamiętaj wreszcie, że kara za brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej to 800 PLN oraz uniemożliwienie dalszej jazdy. (na podstawie taryfikatora w Ustawie o transporcie)

znak rondo ROZPOCZĘCIE KURSU KWALIFIKACJI PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB:


Kwalifikacja przyspieszona 21+ Terminy:

 • KP przewóz rzeczy i osób 8.04.2024r. godz. 12:00

Kwalifikacja przyspieszona 21+ Cena kursu:

 • KP kat. C i D – 2 990 PLN
Wymagane do rozpoczęcia
Kwalifikacji przyspieszonej
– profil kierowcy zawodowego (PKZ) -od II 2022r.
– orzeczenie lekarskie i psychologiczne
– opłata za kurs
Kto może rozpocząć
kurs kod 95 w Polsce
– przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
– studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
– niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Program kursu
kwalifikacji wstępnej
przyśpieszonej
– część podstawowa
– 97 godzin zajęć teoretycznych;
– część specjalistyczna
– 33 godzin zajęć teoretycznych;
– część specjalistyczna
– 8 godzin zajęć praktycznych na placu i w ruchu drogowym;
– część specjalistyczna
– 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.** Jeżeli zajęcia są realizowane z użyciem symulatora to liczbę godzin zmniejsza się o połowę.
Kwalifikacja wstępna
przyspieszona
egzamin
Test kwalifikacyjny zdajesz tylko w ośrodku, którym sie uczyłeś przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę małopolskiego. Test składa się łącznie z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Od 2022r. egzamin państwowy teoretyczny będzie przeprowadzany w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i będzie kosztował 60 PLN oraz z użyciem systemu informatycznego.
zajecia-teoretyczne-kwalifikacja-wstepna-rolminex
zajecia-praktyczne-naczepa-kwalifikacja-wstepna-rolminex
zajęcia-praktyczne-autobus-kwalifikacja-wstepna-rolminex

Zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikacji

To świadectwo kwalifikacji zawodowej należy złożyć w Starostwie celem wydania nowego prawa jazdy. Ten dokument nie jest potwierdzeniem kodu 95 podczas kontroli na drodze Policji i ITD.

Uprawnienia kod 95 podczas kontroli na drodze

Ten dokument potwierdza posiadanie kodu 95 we wszystkich krajach Unii europejskiej. W połączeniu z kartą kierowcy do tachografu masz komplet niezbędnych kwalifikacji.


znak rondo OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA DO KURSU

Badania lekarskie i psychologiczne w Rolminex
Dofinansowanie do kwalifikacji przyspieszonej

Obsługujemy obszary: Kocmyrzów, Proszowice, Wieliczka, Węgrzce, Michałowice, Gdów, Słomniki, Świątniki, Kazimierza Wielka ,Koszyce, Wawrzeńczyce, Kłaj, Łapanów, Dobczyce, Skawina, Nowe Brzesko, Niepołomice oraz Kraków i Nowa Huta – Razem poznajemy trasy egzaminacyjne MORD Nowa Huta.

znak rondo Tak wyglądał egzamin państwowy na kwalifikację w Rolminex w latach 2009- 2021. Od 2022r egzaminy przejmie MORD Kraków.