KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYśPIESZONEJ KIEROWCÓW NA  PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB.

Blok programowy:

– C1, C, C1+E, C+E
– D1, D, D1+E, D+E

zdjęcie samochodu na kwalifikację wstępną przyspieszoną

Dla kogo kwalifikacje na przewóz rzeczy lub osób ?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to kurs kod 95, który musi odbyć każdy kandydat na kierowcę lub kierowca, który chce pracować w transporcie drogowym, a uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi uzyskał po 10 września 2009r (kat. C) lub autobusowe po 10 września 2008r. lub w ogóle ich jeszcze nie posiada.
Sprawdź czy musisz ukończyć ten kurs ? (sprawdź). Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej umożliwia zdobycie prawa jazdy w wieku :

Jeżeli masz już dokument prawa jazdy kat. C i/lub D, a nie posiadasz odpowiedniego wieku, możesz również ukończyć ten kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Jednak do ukończenia (21lat-C) lub (24lata-D) będziesz ograniczony w prowadzeniu odpowiednio pojazdów:

– C1 oraz C1+E

– D1 oraz D1+E

– tylko na liniach regularnych lub regularnych specjalnych.

PAMIĘTAJ !

 • Pamiętaj, że kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona robisz jeden raz w życiu.
 • Pamiętaj, że odbycie kursów Kwalifikacji i prawo jazdy łącznie będzie taniej. Kwalifikacja wstępna przyspieszona cena jest wtedy atrakcyjna.
 • Pamiętaj, że po tym kursie od razu możesz wsiąść do dużej ciężarówki lub dużego autobusu jeśli będziesz miał odpowiedni wiek !
 • Pamiętaj, że kwalifikację wstępną przyśpieszoną dla bloku programowego robi się tylko raz w życiu.
 • Pamiętaj, że szkolenie kwalifikacji wstępnej ważne jest w każdym państwie Unii Europejskiej.
 • Pamiętaj, że szkolenie na kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje wszystkie kategorie autobusowe lub ciężarowe – nie zależnie od tego czy je posiadasz czy nie. Wystarczy później tylko uzupełniać kategorie prawa jazdy.
 • Pamiętaj, że jeżeli jesteś młody (poniżej 21 lat dla C lub poniżej 24 lat dla D), a nie potrzebujesz od razu jeździć wszystkimi ciężkimi i dużymi pojazdami to wystarczy kwalifikacja przyśpieszona.
 • Pamiętaj, że na zajęciach praktycznych masz obowiązek korzystać z pojazdów nie starszych niż 5 lat i wyposażonych w systemy: co najmniej :ABS, ASR, ESP!!! Zobacz nasze pojazdy na Youtube (klik).
 • Pamiętaj, że jeżeli ukończysz kurs dla jednego bloku programowego kategorii prawa jazdy, a będziesz w przyszłości chciał jeździć zawodowo pojazdami drugiego bloku programowego, to wystarczy ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.
 • Pamiętaj, że po zdaniu egzaminu oraz po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji celem otrzymania nowego dokumentu prawa jazdy z wpisanym kodem „95” i dopiero po tym możesz jeździć zawodowo !!! Sprawdź dokładnie procedurę UMK w sprawie zmiany prawa jazdy- (klik)
 • Pamiętaj, że jeżeli masz prawo jazdy kategorii C wydane przed 10.09.2009r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewód drogowy blok C1,C,C1+E,C+E lub D1,D,D1+E,D+E.
 • Pamiętaj, że jeżeli masz prawo jazdy kategorii D wydane przed 10.09.2008r. to kończysz tylko szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewód drogowy blok C1,C,C1+E,C+E lub D1,D,D1+E,D+E.
 • Pamiętaj, że co 5 lat wysiadasz z autka i przez miesiąc (najlepiej w godzinach pracy i na koszt pracodawcy) odświeżasz swoje dokumenty: prawkokartę kierowcyADR szkolenie okresowe i inne.
 • Pamiętaj wreszcie, że kara za brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej to 800 PLN oraz uniemożliwienie dalszej jazdy.(na podstawie taryfikatora w Ustawie o transporcie)

ROZPOCZĘCIE KURSU KWALIFIKACJI PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB:

Rozpoczęcie kursu
kwalifikacja wstępna przyspieszona
10.01.2022r.- 3.02.2022r.
Zarezerwuj tel. 123506444
Cena
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
KWP Kat. C,C1,C+E,C1+E – 2 680 PLN
KWP Kat. D,D1,D+E,D1+E – 2 680 PLN
Wymagane do rozpoczęcia
Kwalifikacji przyspieszonej
– profil kierowcy zawodowego (PKZ) -od 2022r.
– orzeczenie lekarskie
– orzeczenie psychologiczne
– wpłata części lub całość
Kto może rozpocząć
kurs kod 95 w Polsce
– przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
– studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
– niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Program
kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej
– część podstawowa
– 97 godzin zajęć teoretycznych;
– część specjalistyczna
– 33 godzin zajęć teoretycznych;
– część specjalistyczna
– 8 godzin zajęć praktycznych na placu i w ruchu drogowym;
– część specjalistyczna
– 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.** Jeżeli zajęcia są realizowane z użyciem symulatora to liczbę godzin zmniejsza się o połowę.
Test kwalifikacyjny
na kod 95
Test kwalifikacyjny zdajesz tylko w ośrodku, którym sie uczyłeś przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę małopolskiego. Test składa się łącznie z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Od 2022r. egzamin państwowy teoretyczny będzie przeprowadzany w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i będzie kosztował 60 PLN.

Dokument potwierdzający ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej, przyspieszonejuzupełniającej oraz szkolenia okresowego->->->->

Uprawnienia kurs kod 95

Ten dokument potwierdza posiadanie kodu 95 we wszystkich krajach Unii europejskiej. W połączeniu z kartą kierowcy do tachografu masz komplet niezbędnych kwalifikacji.
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacji przyspieszonej w Krakowie.
To świadectwo kwalifikacji zawodowej należy złożyć w Starostwie celem wydania nowego prawa jazdy. Ten dokument nie jest potwierdzeniem kodu 95 podczas kontroli na drodze Policji i ITD.

NIE ZAPOMNIJ

Tak wyglądał egzamin państwowy na kwalifikację w Rolminex w latach 2009- 2021. Od 2022r egzaminy przejmie MORD Kraków.