SZCZEGÓŁY KURSU KAT. D

Na prawo jazdy kat D cena jest obecnie dostępna dzięki dofinasowaniu z Unii. Ukończenie kursu kategoria d prawo jazdy wraz z kursem kwalifikacji wstępnej w Rolminex stawia Cię na czele „śmietany” w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym osób. Z roku na rok, zwiększa się zapotrzebowanie na usługi w transporcie drogowym osób, szczególnie w MPK ale również międzynarodowym. Polscy przewoźnicy posiadają jeden z najmłodszych taborów wśród krajów Unii. tak, tak. Cena kursu na prawo jazdy kat D w naszym ośrodku nie zawiera żadnych ukrytych elementów.

symbol prawo jazdy kat d cena

PLAN KURSU NA AUTOBUS KATEGORIA D


WYMAGANIA DO ZAPISANIA NA KURS
 KAT. D
Ukończone 24 lata (można rozpocząć 3 m-ce wcześniej) lub ukończone 23 lata, jeżeli uzyskałeś kwalifikację przyspieszoną, lub ukończone 21 lat, jeżeli uzyskałeś kwalifikację wstępną, lub ukończone 21 lat, jeżeli uzyskałeś kwalifikację przyśpieszoną – do ukończenia 24 roku życia będziesz ograniczony do regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych regularnych.
Profil PKK (zdjęcie szt. 1, prawo jazdy kat. C  lub  kat. B  lub zdany egzamin państwowy na kat. B, bad. lekarskie i psychologiczne)
ROZPOCZĘCIE KURSUcodziennie – jeżeli posiadasz Profil Kandydata PKK
każdy poniedziałek godz. 16.30 – jeżeli nie posiadasz PKK.

PLAN KURSU
Zajęcia teoretyczne w sali dydaktycznej lub e-learning (4 dni/20 godz.):Zajęcia praktyczne na placu manewrowym i ruchu drogowym:
dla kategorii D z B – 60 godz.
dla kategorii D z C – 40 godz.
PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH  5 SPOTKAŃ WYKŁADOWYCH LUB DOWOLNIE PRZEZ INTERNET
ZAMAWIANIE JAZDJazdy z „instruktorem prowadzącym” ustalisz osobiście, telefonicznie lub poprzez platformę internetową jeżeli otrzymałeś kod dostępu.
tel. 12 35 06 444 lub tel. 690334455

PLAC MANEWROWY
Plac manewrowy mieści się przy ul. T. Śliwiaka 48 Widok z drona : Zobacz

Testy na prawo jazdy kategoria D online udostępniamy za darmo każdej zainteresowanej osobie przed kursem. Wystarczy poprzez formularz zgłoszeniowy podać adres mail, numer PKK oraz datę urodzenia. Wygenerujemy specjalnie dla ciebie kod dostępu do profesjonalnej bazy pytań egzaminacyjnych, którą stosują WORDy. Testy udostępnia Ministerstwo Infrastruktury poprzez „Portal OSK” wyłącznie szkołom jazdy. Tutaj zawsze najnowsze pytania. Wszystkie ośrodki korzystają tylko z tej bazy.

 EGZAMINY W OŚRODKUEgzamin teoretyczny :
– przy teorii stacjonarnej: po jazdach
– przy teorii online: przed jazdami
Egzamin praktyczny:
– po zakończonych jazdach
CENA KURSU NA PRAWO JAZDY KAT D D-40 (kategoria D z C) 5 800 PLN

Cena kursu na prawo jazdy kat D zawiera przygotowanie dokumentów do egzaminu w MORD
D-60 ( D z B) 7 490 PLN

Cena kursu na prawo jazdy kat D zawiera przygotowanie dokumentów do egzaminu w MORD

JAZDY DOSZKALAJĄCE NA KATEGORIĘ D

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE-dla kursantów Rolminex : 180 pln/godz
-dla kursantów z innych ośrodków: 200 pln/godz
-podstawienie autobusu na egzamin państwowy do MORD 450 PLN

Oferta uzupełniająca

PRZERWANIE LUB ZAKOŃCZENIE KURSU – ROZLICZENIE KOŃCOWE

OGÓLNE ZASADY NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM

PUNKTY EGZAMINACYJNE W MAŁOPOLSCE – INFORMACJE